Innkjøpere krever at du registrerer deg for å lese offentlige dokumenter: – Ikke innenfor regelverket

Det er forbudt å kreve registrering for tilgang til anskaffelsesdokumenter, likevel legger mange dokumentene bak påloggingsløsning. – Vi har minnet om dette gjentatte ganger, sier Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). De har ingen sanksjonsmuligheter.

Innkjøpere krever at du registrerer deg for å lese offentlige dokumenter: – Ikke innenfor regelverket
Det er ikke tillatt å kreve noen form for pålogging eller registrering for å laste ned dokumenter. Offentlige innkjøpere tolker regelverket ulikt. Foto: Mercell/Doffin/DFØ. Montasje av Digi.no

Anskaffelsesforskriften, som regulerer alle offentlige anskaffelser, ble oppdatert for fire år siden. Blant endringene var et krav om at oppdragsgiverne skal gi gratis, direkte og ubegrenset elektronisk tilgang til konkurransegrunnlaget.