Inside Data-redaktør starter nytt datablad

I skrivende stund går Adresseavisens trykkvalser for fullt i Trondheim: På rosa tabloidpapir trykkes historiens første utgave av IT Insider, landets nyeste data- og telekomavis. Redaktør er tidligere redaktør av Inside Data, Kai Paulsen.

- "Det nye Opticom", som omhandler Thor G. Kamfjord og Polydisplays EASL-baserte displayteknologi, er oppslaget på morgendagens premierenummer, forteller ansvarlig redaktør Kai Paulsen til digitoday.no.

Sivilingeniør Paulsen, som i databransjen er godt kjent som mangeårig redaktør i den nylig nedlagte Bjørn Breien-publikasjonen Inside Data, budsjetterer med å lage 11 utgaver i året av IT Insider som får et opplag på 35.000 eksemplarer.

Den rosa tabloidavisen skal distribueres til ledere og beslutningstakere i mellomstore og store private og offentlige bedrifter i Norge.

- IT Insider skal ha en frisk, pågående journalistikk med analyser av både data- og telekom-selskaper og ny teknologi. Mye av informasjonen du finner i IT Insider er ikke tilgjengelig i andre medier, sier Paulsen som til å begynne med sysselsetter fire personer og halvannen frilanser - totalt 5,5 årsverk - i det nye utgiverselskapet Insider Media AS.

Til toppen