Intel inngikk patentforlik med Intergraph

En over fire år lang patenttvist innen prosessorer er løst ved at Intergraph får minst 300 millioner dollar fra Intel.

Rundt 1990-tallet var Intergraph Corporation en svært framskreden utvikler av prosessorer til grafiske arbeidsstasjoner. I 1993 ble det inngått en avtale med Intel, og Intergraph gikk over til å basere sine arbeidsstasjoner på Pentium-prosessorer. Avtalen innebar at Intel fikk noe innsyn i Intergraphs Clipper-prosessorer. (Merk at denne Clipper ikke har noe å gjøre med den amerikanske regjeringens krypteringsbrikke som også het Clipper.)

Intergraph mener at patentbeskyttet Clipper-teknologi er benyttet i både Pentium og Itanium. I november 1997 rettet selskapet et søksmål mot Intel, med krav om 2,2 milliarder dollar i erstatning for bruk av Clipper-teknologi i Pentium-prosessoren.

Siden kom det et tilsvarende søksmål, rettet mot påstått misbruk av Clipper-teknologi i Itanium.

Etter innledende runder i retten, ble partene pålagt å forhandle om et forlik.

Forliket avslutter Pentium-søksmålet, ved at Intergraph får 300 millioner dollar, uten at Intel innrømmer skyld.

Forliket berører også Itanium-søksmålet. Dersom Intergraph får medhold, fastsetter forliket at erstatningen blir på 150 millioner dollar, med mindre Intel anker. Hvis Intel taper anken, økes erstatningsbeløpet med 100 millioner dollar.

Ifølge Wall Street Journal vil erstatningen på 300 millioner dollar tredoble Intergraphs kontantbeholdning. Det antas at forliket med Intel vil styrke Intergraphs stilling i patentkrav mot andre selskaper.

Intergraph er i dag et rent programvare- og serviceselskap spesialisert på avansert grafikk, sikkerhet og kommunikasjon i vertikale markeder.

Til toppen