Intel: Moore's lov fortsatt relevant

Selskapet snakker om fremtidige prosessorarkitekturer.

Intel: Moore's lov fortsatt relevant
Intel lover at de har lært av problemene med Broadwell-produksjonen. Bilde: Nick Knupffer

Intel ser mot syv nanometers produksjonsprosess, som de regner med å iverksette i 2018, ifølge selskapets presentasjon i forkant av en konferanse i San Francisco. ISSCC-konferansen er en av de viktigste fora for utvikling og diskusjon av prosessorteknologier.

Intel mener at Moore’s lov, som sier at antallet transistorer i en krets vil dobles cirka annethvert år, vil være relevant frem til syv nanometers-produksjonprosess. Moore’s lov fyller for øvrig 50 år i år, og den har stort sett holdt seg relevant, med jevn vekst i ytelsen til prosessorer, samtidig som kravene for strømforbuk reduseres.

Intels forskere sier (via Ars Technica) at dagens teknologier for utvikling og produksjon av silisiumkomponenter vil på sikt bli utdaterte, men at det er rom for en generasjon til, basert på 10 nanometers produksjonsprosess. Intel venter brikker basert på denne prosessen i 2016/2017, og selskapet håper å unngå forsinkelser som utsatte lanseringen av dagens Broadwell-brikke. Etter 10 nanometer er det mest sannsynlig slutt for silisium, og nye materialer vil kreves for å nå 7 nanometer. Det er ikke spesifisert hvilke materialer det er snakk om.

Ingen flere forsinkelser

Broadwell ble forsinket da produksjonen ble mer kompleks enn antatt, men Intel sier at det ikke skal skje igjen - selv om prosessen for å produsere 10 nanometers-brikker er enda mer komplisert.

Intel snakker også om hvordan man kan redusere størrelsen og strømforbruket ytterligere ved nye måter å pakke sammen kretsene på: Såkalt 2.5D, der kretsene plasseres ved siden av hverandre på et interposer-grensesnitt, og 3D, der kretsene plaseres oppå hverandre, noe som sparer ytterligere plass og passer godt til mindre, mobile enheter.

Det blir selvsagt spennende å finne ut hva Intel planlegger etter 2018, men det er uansett tydelig at vi kan regne oss frem til ytelsesøkninger basert på Moore’s lov i noen år til.