Intel oppdaterer timeplanen igjen

I motsetning til i programvarebransjen, greier bedrifter som utvikler maskinvare å holde tidsfristene de selv har gitt seg. Intel ser faktisk ut til å kunne lansere flere produkter i god tid før planen. Blant disse er en 700 MHz Xeon-prosessor.

Ifølge MicroDesign Resources har Intel framskyndet utviklingen av nye prosessormodeller. Dette skyldes ikke minst at utviklingen av 0,18 mikron prosessteknologien til Intel har tatt 3 måneder kortere tid enn tidligere beregnet. Dette betyr at Intel allerede i andre kvartal neste år kan begynne å produsere prosessorer med denne teknologien. Det betyr også at Intel kan lage raskere prosessorer med mindre effektforbruk til en rimeligere pris. I første omgang vil teknologien kun brukes i forbindelse med Xeon-prosessorene.

I dag bruker Intel en 0,25 mikron prosessteknologi.

Før den tid kommer Intel flere nye prosessorvarianter. I september i år kommer Intel ut med 450 MHz utgaver av både Pentium II Xeon og av den vanlige Pentium II prosessoren. 450 MHz utgaven av Xeon vil være den første som kan leveres med 2 MB sekundært hurtigminne.

I løp av høsten vil også Mendocino komme på markedet. Dette er Celeron-prosessorer med integrert 128 kB hurtigminne. Disse vil ha klokkehastigheter på 300 og 333 MHz.

I første kvartal av 1999 vil de første Katmai-baserte Pentium II brikkene komme på markedet. Katmai, eller MMX2 som det ofte kalles, er et sett med nye instruksjoner som skal være spesielt laget for å håndtere multimedia og vitenskapelige applikasjoner. Det er 500 MHz utgaven av Pentium II som vil være først ute med å tilby dette instruksjonssettet.

I første kvartal vil også prosessoren med kodenavnet Tanner komme på markedet. Tanner vil i første omgang også ha en klokkehastighet på 500 MHz, men vil i motsetning til Pentium II være utstyrt med samme grensesnitt som Xeon, Slot 2. Det er også trolig at Tanner vil kunne brukes sammen med Slot M, grensesnittet som skal brukes sammen med Merced.

Senere det første halvåret av 1999 vil Dixon-prosessoren komme. Dette er en Pentium II med 256 kB sekundært hurtigminne integrert sekundært hurtigminne på selve brikken. Se mer om denne prosessoren i egen artikkel tidligere i dag.

Celeron vil omtrent samtidig komme med 100 MHz systembuss, og vil få klokkehastigheter opptil 400 MHz i løp av andre halvår av 1999.

På denne tiden vil det komme en 600 MHz utgave av Pentium II med MMX2, og Xeon vil muligens nå opp til 700 MHz.

På mobilsiden vil det også skje utvikling, men ikke så raskt. I løp av første halvår neste år vil det komme en mobil Celeron utgave, samt at Dixon også vil kunne brukes i bærbare maskiner. Ifølge MicroDesign Resources vil klokkehastigheten komme opp i 366 MHz.

Selv om prisene på prosessorene stadig synker, vil de ifølge News.com holde seg ganske stabile innenfor Intels prissegmenter. Xeon-prosessorene vil koste fra 1000 til over 4000 dollar, Pentium II prosessorene vil koste mellom 200 og 800 dollar, mens Celeron-brikkene vil koste mellom 100 og 200 dollar.

Til toppen