Intel reorganiserer hele virksomheten

Påtroppende toppsjef Paul Otellini reorganiserer med tanke på målgrupper og plattformer framfor teknologi.

Påtroppende toppsjef Paul Otellini reorganiserer med tanke på målgrupper og plattformer framfor teknologi.

Hittil har Intel vært organisert i to store avdelinger, henholdsvis «Intel architecture group» som lager prosessorer og brikker beregnet på databehandling, og «Intel communications group» som lager brikker og prosessorer beregnet på kommunikasjon.

I 2004 sto arkitektur-gruppen for 85 prosent av omsetningen og hele selskapets overskudd. Kommunikasjonsgruppen omsatte for fem milliarder dollar og opplevde et driftsunderskudd på 791 millioner dollar.

I går kunngjorde påtroppende toppsjef Paul Otellini – han tar over for Craig Barrett i mai – at denne inndelingen skal opphøre til fordel for en ny inndeling basert på gode erfaringer med Centrino-teknologien.

Centrino er det Otellini kaller en «plattform». Den omfatter brikker fra hver sin side av hovedskillet som Intel nå vil legge bak seg. Prosessoren Pentium M tilhørte under «arkitektur», mens WLAN-brikken tilhørte «kommunikasjon». Centrino viste Intel at det lønte seg å tilby kundene – PC-leverandørene – en helhetlig løsning, framfor å la dem hente komponenter fra ulike deler av Intel.

Omorganiseringen innebærer at kommunikasjonsgruppen opphører og fordeles på avdelinger som hittil har hørt under arkitekturgruppen. Dette er de nye forretningsenhetene som skal erstatte Intels gamle teknologibaserte organisering:

  • Mobility skal utvikle teknologi for bærbare PC-er, PDA-er og mobiltelefoner, inkludert flashminne.

  • Digital enterprise skal utvikle teknologi for stasjonære PC-er, servere, rutere og annet utstyr som er beregnet på bedriftsmarkedet

  • Digital home skal utvikle teknologi for konsument-PC-er og underholdningsprodukter.

  • Digital health skal utvikle teknologi beregnet på lege- og sykehusutstyr, samt helseapparatur til konsumentmarkedet.

  • Channel products skal selge Intel-produkter til distributører og mindre leverandører.
Til toppen