Intel søker patent på rulleskjerm

Intel har levert en søknad om patent på en ny type rulleskjerm til mobile enheter.

Intel søker patent på rulleskjerm
Bilde:

Intel har levert en søknad om patent på en ny type bøyelig skjerm: Method of Fabricating Flexible Display. Saken ble først oppdaget av Gizmodo 27. april og er siden tatt opp av EnGadget og Ars Technica.

Patentsøknaden ble levert 17. november i fjor. Den beskriver en skjem som består av to ark med fleksibelt materiale. Mellom arkene plasseres et lag med refleksive elementer som kan kontrolleres magnetisk. Det er disse refleksive elementene som utgjør punktene i skjermbildet.

Tegningen nedenfor viser hvordan Intel tenker seg at den fleksible skjermen skal fungere:

105 er den fleksible skjermen. Den trekkes ut som en rullgardin fra aksen 107 i den elektroniske informasjonsenheten 103. Det er altså meningen at skjermen skal kunne rulles flere ganger rundt en akse: Dette er noe annet enn andre former for «elektronisk papir» og fleksible skjermer, der det mer er snakk om bøyelighet slik at man slipper å beskytte skjermen med stivt glass, og får apparater som er både lettere, mer robuste og enklere og rimeligere å produsere.

Slik Intel ser det, kan den «elektroniske informasjonsenheten» være en mobiltelefon, en PDA, en kalkulator, en GPS, en datamaskin, et surfebrett og så videre.

De beskyttende lag over og under laget med bildepunktene antas å bli mellom 25 og 125 mikrometer tykt. Tykkelsen på det bildepunktlaget er ikke oppgitt, men kan antas å være noe større. Man kan kanskje tippe at hele skjermen kan bli ned mot 200 mikrometer tykt, altså 0,2 millimeter.

Søknaden inneholder ingen beskrivelse av hvordan man eventuelt kunne bruke teknikken til å vise farger: Det er bare snakk om å slå bildepunkter av og på, og at bildepunktene har «magnetisk kontrollerbar reflektivitet».

;