Intellinet reddet av Østfold-selskap

ASP-selskapet Intellinet ble i dag kjøpt av et familieforetak fra Rygge i Østfold.

Det er et selskap fra Rygge i Østfold som overtar det konkursrammede ASP-selskapet Intellinet. Braathe Gruppen er en samling IT-selskaper hvor konsernet ble stiftet sommeren 1998. Braathe as er holdingsselskapet i gruppen der hele familien Braathe sitter i styret.

Ellers består gruppen av datterselskapene BDS AS, Axesspartner AS, Clientpartner AS og Nærum AS. Med unntak av Nærum AS gikk de tre andre selskapene i gruppen med overskudd i fjor.

Her er pressemeldingen i forbindelse med overtakelsen av Intellinet.

"Braathe-Gruppen har i dag, 19. juli 2002, fått tilslaget på Intellinets konkursbo. Dette innebærer overtakelse av alle kundeavtaler, driftsløsøre og enkelte ansatte.

Braathe-Gruppen tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester innenfor IT- og kommunikasjonsteknologi. Gruppen omsatte i 2001 for 25 millioner kroner, og resultatet var 4 millioner kroner etter skatt. Budsjettert omsetning for 2002 er 50 millioner kroner, med et resultat på 10 millioner kroner.

Oppkjøp av Intellinet virksomhet styrker Braathe-Gruppens fokus på Service Provider-virksomhet i Norge. Braathe-Gruppen blir gjennom selskapene AxessPartner AS og ClientPartner AS en betydelig aktør i markedet innenfor ASP- og ISP-tjenester. Avtalen vil videre gi økt omsetning av konsulenttjenester og salg av programvare og maskinvare fra Braathes Data Service AS.

Vi vil i overgangsperioden sikre all drift og det vil ikke oppleves nedetid hverken for ASP- eller ISP-kunder. Braathe-Gruppen har gjennom flere år samarbeidet tett med Netpower AS, og dette selskapet vil stå for kundekontakten i Rogaland."

Her er mer om problemene til Intellinet:

Til toppen