Interaksjon med merkevaren

Internett snur opp ned på tradisjonell kommunikasjon - og det kreves mer kreativitet enn noen gang for å videreutvikle allerede sterke merkevarer, kommenterer Digital Hverdags Bente Sollid i dagens Stjernestreif.

De store aktørene sitter ikke på gjerdet. Suksesskriteriene for fremtidig markedsføring vil definitivt være løsninger som inviterer målgruppen til interaksjon med merkevaren. Dette blir viktigere og viktigere – spesielt for de virksomheter som ikke kan selge og distribuere sine varer og tjenester digitalt.

Pepsi er en av de globale aktørene som har en bevisst Internett-strategi – og som utvikler en nett-tjeneste som evner å kommunisere på nettets premisser til målgruppen.

Og de satser!

Som et ledd i dette, presenterer de et "nytt" nettsted hver måned!

Pepsi-konsernet vet også at kommunikasjonsfaget endrer seg med Internett og digital TV. Hvordan blir TV-reklame i fremtiden? Med digital-TV vil interaksjon med merkevaren for alvor bli fremtredende. Dette vet også Pepsi. Ettersom Internett på mange måter er forløperen til interaktiv TV, eksperimenteres det allerede nå med målgruppen: Hva trigger, hva generer treff og hva genererer respons? Ikke minst derfor kan Pepsis web være et nettsted å se nærmere på.

Virksomheter som ser på nettet som en informasjonskanal eller en representasjonskanal, bør se og lære av Pepsi. Dette nettstedet bygger merkevare og inviterer til aktiv interaksjon med merkevaren. Pepsi bygger preferanser. Hensikten er riktig. Den er kommersiell og har til hensikt å øke salget av Pepsi world wide. Selv om varen også for all fremtid må distribueres fysisk – world wide.

Husk å laste ned Macromedia flash om du ikke allerede har den!

Til toppen