Internett bare for de rike i England

Mens FNs IT-konferanse setter fokus på u-landene som taperne i Internett-revolusjonen, viser nye tall fra Storbritannia at det bare er de rike som er på nett også der.

Generalsekretær i FN, Kofi Annan, uttalte sist uke at for de fattige i dag er mangelen på grunnleggende telekommunikasjonsmuligheter nesten på linje med mangel på mat og husly. Han påpekte også at denne mangelen kan gjøre det vanskeligere å finne løsninger på de tradisjonelle fattigdomsproblemene.

Her snakket Annan først og fremst om fattige i utviklingsland.

Men tallene fra det britiske Office for National Statistics (ONS) viser at også i et industriland som Storbritannia finnes det et skille mellom fattig og rik når det gjelder tilgang på Internett. BBC News skriver at selv om én av fire britiske husholdninger har internettoppkobling, er prosentandelen så lav som bare tre prosent for de mest lavtlønnede gruppene.

I det øverste økonomiske sjiktet kan nesten halvparten kople seg på Internett hjemmefra.

Generelt opplever britene en sterk økning i antall husholdninger med Internett-tilgang, men fra offentlig hold meldes det at myndighetene ser behovet for å adressere "klasseforskjellene" på Internett. Tiltak er allerede igangsatt for å tilrettelegge forholdene for å gi lavtlønnede de samme mulighetene.

Eksempler på tiltak er, ifølge BBC News, skattelettelser for firmaer som er villige til å låne bort datamaskiner til de ansatte, i tillegg til kraftige prisreduksjoner på grunnleggende IT-kurs.

Les hva digi.no har skrevet om FN-konferansen:


Norge kritiserer telebyråkrati i u-land
Feilslått politikk torpederer IT som utjevningsfaktor
FN-møte vil bygge ned IT-skillet

Til toppen