Internett-befolkningen i sterk vekst

Antallet mennesker med Internett-tilgang øker stadig. Vi nærmer oss én halv milliard, og den mest dramatiske utviklingen skjer i Latin-Amerika.

Ifølge en pressemelding fra eMarketer, vil den globale internettbefolkningen nå et antall på 709,1 millioner mennesker i 2004. Det er en sterk oppjustering fra anslaget på 445,9 millioner i 2001 for 2004.

Dette estimatet viser seg å treffe langt fra blinken, da en undersøkelse fra anerkjente NetRatings anslår at det i desember 2001 allerede var omtrent 457 millioner mennesker med Internett-tilgang, med 254 millioner aktive nettbrukere.

Netratings sine anslag baserer seg på telefonintervjuer med 40.000 mennesker over hele verden. De hevder å ha oversikt over 93 prosent av nettuniverset, etter å ha lagt til Argentina, Midt-Østen, regioner i Asia og Latin-Amerika i siste kvartal 2001.

eMarketer tror vekstraten vil være på 19,1 prosent i året fra nå til 2004, og at vi dermed vil ha minst 529 millioner nettbrukere innen utgangen av 2002, og 622 millioner i 2003, ifølge meldingen.

Men det er ikke vi progressive og moderne nasjoner i vesten som står for økningen. Mens vekstraten i Nord-Amerika vil ligge på slappe 14,3 prosent, vil Latin-Amerika spurte avgårde på 40 prosent årlig fremover, noe de faktisk har gjort de siste to årene.

USA og Canada har en synkende andel av nettbruken; disse landenes Internett-bruk utgjorde 40 prosent av totalen ifjor, mot 41 prosent året før.

Til toppen