Internett er like bra som telefonen, og omvendt

Meningsmålinger på Internett og ditto på telefon er like "bra". De som mener noe annet er teknologisk nærsynte, mener FIRM-sjef Bjørn Haugland.

Meningsmålinger på Internett og ditto på telefon er like "bra". De som mener noe annet er teknologisk nærsynte, mener FIRM-sjef Bjørn Haugland.

- Jeg smiler litt i skjegget. Først gikk Gallup rundt i USA og drev med meningsmålinger person til person, deretter kom meningsmålinger på papir, så telefon og så Internett, og det var samme motstanden for hvert eneste ledd. Det neste blir meningsmålinger på Interaktivt TV, og da vil den komme en gang til, sier FIRM-sjef Bjørn Haugland.

Technology myopia, eller teknologisk nærsynthet, kaller han fenomenet overfor digitoday.no.

- Selv burde jeg si at Internett er best, men det er bare tull. Alt til sin tid. Noen ganger bruker du hammer, noen ganger bruker du borr, og slik må det være for markedsanalytikere også, sier markedsanalytikeren.

Haugland referer til en aldri så liten debatt som har oppstått i kjølvannet av en pressemelding fra meningsmålerne i Zapera, der de blant annet hevder følgende:

"En nordisk paralellundersøkelse viser at Internettundersøkelser stort sett gir samme resultat som telefonundersøkelser, på tross av små forskjeller mellom nettbefolkningen, og befolkningen generelt. (...)

Resultatene viser at Internettundersøkelser i høy grad kan måle seg mot telefonundersøkelser, og i visse situasjoner har klare fordeler", skriver Zapera i pressemeldingen.

- Man svarer ikke anderledes fordi om man svarer på nettet, over telefonen eller på papir. Det har ingenting med kanalen å gjøre, bare utvalget, og hvis og når de eller andre klarer å trekke riktige utvalg så vil ikke kanalen ha noe å si, fremholder Haugland. I forlengelsen av pressemeldingen uttalte flere bransjefolk seg kritisk til Zaperas fremstøt.

- Det går ikke an å sammenligne utvalget man får tak i gjennom telefon- og besøks-intervjuer, med utvalget man får tak i på Internett. De som har tilgang på Internett er overrepresentert med menn som har høy utdannelse, er mer moderne innstilt og yngre enn gjennomsnittet, sier Knut-Arne Futsæter, forskningsleder for medier i Norsk Gallup, til nettavisen Propaganda.

Haugland er ikke enig.

- Det er gjort en mengde undersøkelser som viser at det er liten forskjell på nettundersøkelser og telefonundersøkelser. Når man spør de samme menneskene er svarene likedan, unntatt på visse områder som for eksemepl data og nett-relaterte spørsmål, sier han. Han mener folk burde slutte å tenke "landsrepresentativt".

- For store bedriftskunder der alle er oppkoblet - hvis du ringer dem heller enn å sende e-post, er du dum. Det er bare for eksempel landsrepresentative politiske undersøkelser som trenger det.

Det er også andre elementer ute og går, som alle påvirker måten å gjøre utvalg på, og påliteligheten i utvalget.

Idag er ikke Telenor eneste leverandør av telefontjenester, noe som gjør det enda vanskeligere. Utvalg kommer til å bli et enda større problem i fremtiden, men det har ikke noe med Internett å gjøre. Haugland mener dagens undersøkelser, der man ringer fasttelefon, ikke nødvendigvis er så nøyaktige som mange vil ha det til heller. Selv har han vurdert å bytte ut fasttelefonen med bare mobiltelefon, og ville dermed falt utenfor gruppen av meningsberettigede, på samme måte som de aller fleste ungdommer her til lands.

Dette understreker også Zapera i pressemeldingen sin: "Nettundersøkelser er ennå ikke så utbredt som for eksempel telefonundersøkelser, da det er vanskeligere å sette sammen utvalg som er representativt for befolkningen i sin helhet. Et lignende problem oppstår også ved telefonundersøkelser, da mobilbruken er med å endre bildet drastisk. I Finland er det for eksempel nå mer enn 20 prosent av husstandene som ikke har fasttelefon" skriver selskapet.

Til toppen