Internett er største distribusjonskanal for hemmelig materiale

Pentagon har funnet ut at Internett er en av de største distribusjonskanalene for hemmelig informasjon om for eksempel masseødeleggelsesvåpen.

Pentagon har funnet ut at Internett er en av de største distribusjonskanalene for hemmelig informasjon om for eksempel masseødeleggelsesvåpen.

En Pentagon-studie har avslørt at Internett er en av de fremste og mest brukte kanalene for gradert informasjon.

Undersøkelsen ble sluppet forrige uke, etter at det amerikanske vitenskapsselskapet ba om det under regjeringens Freedom of Information Act (FOIA), som er en ordning for nedgradering av dokumenter som kan ha offentlig interesse.

En tidligere rapport, også omtalt i digitoday.no, avslørte hvordan Pentagons krigsplaner og andre sensitive dokumenter lå åpent tilgjengelig for surferne.
Les:
Pentagons krigsplaner funnet på nettet

Den nyeste undersøkelsen ble gjennomført i 1998, og kikket på nedgraderte dokumenter fra Pentagons etteretningsenhet, skriver Federal Computer Week.


Konklusjonen er at forsvarsdepartementets nedgradering av dokumenter kan føre til at hemmeligheter spres uforvarende.

Dokumenter som slippes gjennom FOIA legges ut på Internett, på denne adressen.

Rapporten viser til et eksempel, der informasjon i fire spesifikke dokumenter lett kunne havnet på nettet gjennom FOIA, og at informasjonen ville kunne hjelpe USAs motstandere, for eksempel Irak, til å få fortgang i utviklingen av atomvåpen.

"Det virker høyst sannsynlig at man kunne ha gjennomført en god del simulasjonstesting basert på denne informasjonen. Det er slutt på den tiden da informasjonen lå i et arkiv, kun tilgjengelig for en eller annen akademisk forsker som graver gjennom store papirhauger"

Undersøkelsen anbefaler at forsvarsdepartementet foretar en full undersøkelse av Internetts innvirkning på degradering, og hvordan oversette hemmeligheter kan komme til å lekke i elektronisk format.

Studien anbefaler departementet å legge ut mer informasjon på nettet, men da allerede degradert materiale som kan brukes til å distrahere folks "uhemmede søken etter hemmeligheter".

Til toppen