Internett-økonomien større enn forsikring og eiendom

Omsetningen i USAs Internett-økonomi økte med nesten 60 prosent i 2000, og sysselsetter nå flere mennesker enn i hele forsikringsindustrien og dobbelt så mange som i eiendomsbransjen.

Det er en undersøkelse gjennomført av Universitetet i Texas som viser dette. Undersøkelsen er støttet av Cisco Systems som fredag presenterte tallene for amerikanske medier.

Ifølge rapporten "Dot Coms and Productivity in the Internet Economy", som du finner en kopi av på internetindicators.com, sysselsatte Internett-relaterte bedrifter omlag 3,1 millioner amerikanere i medio 2000, og omsatte for hele 830 milliarder dollar, omlag 7113 milliarder kroner. Det er en økning fra året før på 58 prosent.

Den amerikanske teknologiavisen SiliconValley.com skriver at en nok må regne med at det har skjedd en stagnasjon i andre halvår som følge av den generelle økonomiske nedgangen og nedturen i aksjemarkedet, men at Internett-industrien likevel nå må regnes som en betydelig bidragsyter til USAs økonomi.

- Internett-økonomien utgjør 'bare' to prosent av USAs bruttonasjonalprodukt, men nedturen til mange dotcom-selskaper har skygget over for de reelle gevinstene nettbransjen fører med seg, skriver SiliconValley.com.

Professor Andrew Whinston ved Universitetet i Texas og en av forfatterne bak rapporten, sier til Reuters at mange dotcom-selskaper nok vil falle fra også i tiden som kommer, men at Internett-økonomien vil fortsette å vokse på grunn av sin økende innflytelse over tradisjonelle virksomheters måte å drive business på.

Whinston og hans forskerkolleger konkluderer med at Internett har skapt 600.000 nye jobber i første halvår av 2000, en vekst på 24 prosent sammenliknet med samme periode året før.

Rapporten slår også fast at kun 28 prosent av Internett-ansatte jobber i tekniske stillinger. Den langt største biten, omlag 33 prosent, jobber med salg og markedsføring, skriver Reuters.

En av de finansielle støttespillerne i utarbeidelsen av rapporten, nettutstyrsleverandøren Cisco Systems, kan stå som en typisk representant for de Internett-virksomhetene som skaper de største inntektene. Det er infrastrukturselskapene som omsetter klart mest av nettbedriftene, dernest kommer e-handelsbedrifter, heter det i rapporten.

Til toppen