Internt notat: Enitel drev trolig for kreditors regning

Tidligere juridisk direktør i Enitel, Pål Sørvoll, skrev i et internt notat at Enitel drev for kreditors regning i nesten to uker før gjeldsforhandlingene startet.

Ifølge Dagens Næringsliv skrev Sørvoll i notatet at administrerende direktør i Enitel, Svein Berntsen dysset ned problemene og lot være å informere Oslo Børs. Krisen var et faktum lenge før markedet ble informert. Avisen skriver at Sørvoll peker på forhold som kan være brudd på aksjeloven, konkursloven og børsforskrifter.

- Jeg står ved de vurderinger som er uttrykt i notatet, sier Sørvoll til Dagens Næringsliv i dag.

Notatet, som var datert 17. august og stilet til Berntsen halvannen uke før resultatene for andre kvartal ble presentert, ligger nå til grunn for at at bostyret i morselskapet Enitel ASA vurderer om det er grunnlag for søksmål mot styret i Enitel.

Ifølge notatet skriver Sørvoll om en leverandørgjeld på 274 millioner kroner at «[...] dersom dette beløpet ikke i sin helhet betales umiddelbart er det ikke tvil om at vi i forhold til konkursloven må vurderes som illikvide». Og videre «[...] Det er min vurdering at en domstol ved en rettslig vurdering av spørsmålet vil konkludere med at vi er illikvide

Sørvoll konkluderer med at en kan møte argumenter om at Enitel driver for kreditors regning. Han reagerer også på manglende informasjon til markedet der flere forhold er holdt tilbake, blant annet at Enitel har kapital til å drive frem til desember, at en avtale med Telenor er misligholdt, at banksyndikatet ikke vil gi mer kreditt og at Catch Communication trolig vil vinne frem med et krav på 40 millioner kroner.

Nesten to uker etter, ble det begjært gjeldsforhandlinger som senere ble etterfulgt av konkursen i driftsselskapet Enitel AS.

Til toppen