IFS Applications 10

Bytter brukergrensesnitt og bygger inn AI i forretningsapplikasjonene

– Ved hjelp av AI finner man en del nye ting man ikke kunne gjøre tidligere, sier teknologisjef i IFS.

Brukergrensesnittet har blitt helt nytt.
Brukergrensesnittet har blitt helt nytt. (IFS (montasje: digi.no))

– Ved hjelp av AI finner man en del nye ting man ikke kunne gjøre tidligere, sier teknologisjef i IFS.

ASKER (digi.no):  Det svenskeide selskapet IFS lanserte nylig nye versjoner av sine forretningssystemer, og denne gangen har selskapet endret brukergrensesnittet radikalt – med et såkalt «consumer first»-design. I tillegg har selskapet også – som mange andre – begynte å integrere kunstig intelligens og maskinlæring i produktene sine.

Elni Kullmer, Administrerende direktør (CEO) i IFS Scandinavia. Foto: Kurt Lekanger, Digi.no

IFS ble startet av en gruppe studenter ved Linköpings tekniska högskola i Sverige i 1983, og har siden vokst til å bli et forholdsvis stort selskap med 3500 ansatte og mer enn ti tusen kunder over hele verden. Selskapet har rundt 120 ansatte i Norge og utvikler forretningssystemer, samt såkalte Field Service Management-løsninger – systemer som brukes av blant annet selskaper som driver service og support ute i felten. 

Elni Kullmer, administrerende direktør i IFS Scandinavia, forteller til digi.no at selskapet nå tar markedsandeler fra spesielt Microsoft, SAP og Infor – tre av de viktigste konkurrentene.

– Markedet vokser med 4-5 prosent, vi vokser med mer enn 10 prosent, hevder Kullmer.  

Største endring i brukergrensesnitt noensinne

Den nye versjonen av IFS Applications vil være tilgjengelig både som en on-premise-løsning og som en skybasert løsning. Blant de største nyhetene er som nevnt at brukergrensesnittet har blitt helt nytt. 

Dan Matthews, teknologisjef i IFS, forteller at selskapet har gått for det de kaller «consumer first-design», som innebærer at brukergrensesnittet ligner på hvordan man jobber i applikasjoner rettet mot forbrukermarkedet. Selskapet kaller dette for IFS Aurena, som skal være et nettleserbasert brukergrensesnitt fokusert på oppgaver og mål, og som er responsivt så det tilpasser seg ulike typer enheter – som mobiltelefoner, nettbrett eller PC.

– Vi tvinger ikke på brukerne det nye grensesnittet automatisk, men det finnes parallelt med det gamle, sier Matthews. – Men selv om det er radikalt annerledes, vil man kjenne seg igjen. Og det ligner på hvordan man jobber i konsumentapplikasjoner.

Ny chatbot

En annen nyhet i IFS Applications 10 er en chatbot basert på kunstig intelligens (AI). Ved hjelp av AI skal chatboten IFS Aurena Bot la brukerne kommunisere med systemet via stemme eller tekst, og både ledere og ansatte skal kunne stille spørsmål på sitt eget språk. Man skal også kunne gjennomføre ulike transaksjoner ved å bruke tale eller tekst, for eksempel registrere fravær eller ferie. 

Dan Matthews, teknologisjef (CTO) i IFS. Foto: IFS / Jonas Berg

Chatboten kan brukes direkte fra forretningssystemet, eller via Skype, Skype for Business eller Facebook Messenger.

IFS Applications 10 har også nye funksjoner rettet mot service-orienterte virksomheter, som blant annet mulighet til å administrere serviceoppgaver og kontraktstilbud direkte fra CRM-modulen, samt bedre støtte for repeterende arbeidsoppgaver som inkluderer flere personer.  

Ellers nevner selskapet i en pressemelding at det skal være enklere å integrere data og prosesser med det nye produktet, takket være åpne og «skyvennlige» API-er bygget etter de nyeste RESTful-prinsippene og OASIS oData-standarden. Det skal gjøre det enklere å integrere løsningen med IoT og AI-teknologier, Microsoft Office 365 og de fleste andre skyteknologier og SaaS-løsninger. Totalt skal det være mer enn 500 nye funksjoner. 

Kan gjøre mer med kunstig intelligens 

Dan Matthews forteller til digi.no at selskapet jobber med å ta i bruk kunstig intelligens i enda større grad enn det de gjør i dag i sine applikasjoner.

– Det er tre områder hvor det er relevant for våre kunder å bruke AI. Det ene området er det som kalles «human machine interaction». Her finner vi chatboter, bildegjenkjenning og så videre. Det handler altså om å bruke AI til å interagere med systemene på en mer naturlig måte, forteller Matthews.

Som eksempel på dette nevner han hvordan man kan bruke mobilkameraet og bildeanalyse til å finne oljelekkasjer, svakheter i flyskrog eller lignende. 

– Ved hjelp av AI finner man en del nye ting man ikke kunne gjøre tidligere, men også noe man kan gjøre på en bedre måte enn man kunne tidligere. 

Det to andre områdene er innenfor automatisering, samt det Matthews kaller «maintenance and service». 

– Det handler om å bruke maskinlæringsteknikker og nevrale nettverk for å analysere data og forutse kommende problemer, servicebehov og feil ved produkter. Man kan gå fra å gjøre service etter kalenderen, for eksempel hver 6. måned, til å gjøre service prediktivt – for eksempel to uker før det går i stykker.

Denne typen prediktiv analyse har selskapet jobbet med i et par år, forteller Matthews. 

Innenfor automatisering nevner han å automatisere det som tradisjonelt har vært menneskelige beslutninger. Det kan være for eksempel å attestere fakturaer, timelister eller reiseregninger. Ved å trene maskinlæringsmodeller med store mengder data, kanskje fra flere bedrifter, kan man automatisere dette på en bedre måte enn tidligere.

– Innenfor serviceindustrien vil det å kunne forutse hvor lang tid et arbeid vil ta, være ekstremt verdifullt. Dette gjøres ikke i noen særlig utstrekning i dag. Hvis vi kan bruke en AI til å bedre forutse hvor lang tid et arbeid vil ta, har vi mye å vinne innenfor planlegging og optimalisering. 

Matthews understreker at dette ikke er funksjonalitet de har så mye av i dag, og som heller ikke konkurrentene har, men at dette er det selskapet jobber mot fremover. 

IFS er imidlertid ikke alene om å bygge inn kunstig intelligens og maskinlæring i sine forretningsapplikasjoner, dette er noe både Microsoft, SAP og Oracle fokuserer mye på. I et intervju med digi.no tidligere i år fortalte administrerende direktør Tore Bjelland i Oracle Norge til digi.no at det er først nå som forretningsapplikasjoner har blitt tilgjengelig som skybaserte løsninger at velfungerende maskinlæring har blitt mulig.

Du kan lese dette intervjuet her: Mener maskinlæring i forretningssystemer vil være den virkelige AI-revolusjonen » (Digi Ekstra)

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)
Til toppen