Intranett-byggeren NMS Synergy

New Media Science lanserer NMS Synergy på Internet World. Det er en modulær og Java-basert intranett-løsning for store bedrifter.

Markedssjef Olav Folkestad i New Media Science demonstrerer NMS Synergy på standen til Microsoft. Det dreier seg ikke om en nøkkelferdig løsning, men om en rekke moduler og en standard struktur som må tilpasses behovene og ønskene i en organisasjon.

Produktet har to røtter. Den ene er erfaringen som New Media Science har høstet ved å lage intranett for en rekke store kunder, blant dem Miljøverndepartementet, Kværner, Aker, Nycomed og Aftenposten. Den andre er en markedsundersøkelse som tok sikte på å samle mer kunnskap om hva slags organisasjoner som trenger et intranett, og hva slags funksjoner de ønsker at intranettet skal ivareta.

- 45 prosent av bedriftene oppgir at intranettet skal brukes av mellom 100 og 500 medarbeidere, sier Folkestad.

- I hver av kategoriene 500 til 1000, 1000 til 2000 og fra 2000 og oppover, er andelen ti prosent. Det betyr at intranett i Norge i dag er mest aktuelt for organisasjoner vi betrakter som forholdsvis store.

Undersøkelsen avdekket også behov for et bredt utvalg av nyttige funksjoner. Det som nevnes hyppigst i undersøkelsen, er oversikt over prosjekter og ressurser, arkiv over kompetanse og informasjon, samt daglig nytteinformasjon som telefonliste.

- Alternativene til full skreddersøm er ikke tilfredsstillende for store organisasjoner. Ferdigpakker som Domino Intranet Starter Pack og WebOffice er beregnet på mindre forhold. Med abonnementsløsninger som Nextra og WebWare tvinges du til å overlate nervesenteret ditt til en tredjepart, noe store bedrifter ikke er disponert for. Hensikten med NMS Synergy er å tilby skreddersøm med utgangspunkt i en prøvet arkitektur med mange ferdige moduler.

En NMS Synergy-kunde får en løsning som kan integreres i eksisterende systemer som lønn, personal og dokumenthåndtering. Nederst i arkitekturen ligger en standard database. Hos klienten har man foreløpig valgt å standardisere på Internet Explorer fra Microsoft, hovedsakelig for å dra nytte av en ensartet håndtering av stilsettstandarden Cascading Style Sheets.

Folkestad forsikrer at et ønske om en egen klient, atskilt fra enhver nettleser, kan tilfredsstilles. New Media Science bruker SilverStream i utviklingsarbeidet, og kan følgelig tilby klienten som selvstendig Java-applikasjon. Under visse betingelser, kan også Lotus Notes brukes som klient.

Mellom database og klient er det to lag: applikasjonstjener nærmest databasen og NMS Synergy-modulene over der igjen.

- Valget av applikasjonstjener er svært åpent. Vi kan tilby Microsoft, Netscape, Lotus Notes og SilverStream. Valget må sees i sammenheng med eksisterende systemer, siden applikasjonstjeneren også skal håndtere forbindelsen til det kunden har fra før. NMS Synergy-modulene ivaretar funksjonaliteten som karakteriserer selve intranettet.

Blant modulene Folkestad legger vekt på, er

  • et informasjonsarkiv, med forbindelse og søkemuligheter til et eventuelt eksisterende system
  • et brukervennlig malbasert publikasjonssystem, der møtereferater, rapporter, betenkninger osv skrives inn med støtte i programsnutter fra Lotus' Java-baserte eSuite. Et tilsvarende system nyttes også for interne skjemaer. Skjemaer for reiseregninger støtter seg for eksempel på regneark appleter fra eSuite, mens grafiske framstillinger i rapporter trekker veksler på eSuites appleter for presentasjonsgrafikk.
  • ulike kanaler for nyheter og pressemeldinger, med søkbart arkiv. Folkestad er opptatt av muligheten til å kanalisere informasjon i ulike kanaler, slik at gruppers behov kan ordnes fleksibelt og dynamisk.
  • et register for ansatte, med telefonlister, hjemmesider, kompetanseprofiler osv.
  • et organisasjonskart som oppdateres dynamisk ut fra opplysninger i databasen
  • tema- eller prosjektrelaterte diskusjonsgrupper
  • tema- eller prosjektrelaterte link-bibliotek
  • en egen modul for interne meningsmålinger, som kan brukes til en rekke formål, fra arbeidsmiljøundersøkelser til avstemming om hvor julebordet skal holdes...

Disse modulene er et godt eksempel på tjenerbaserte Java-snutter eller "servlets".

- Undersøkelsen vår avdekket at potensielle kunder har et modent forhold til hva et intranett innebærer. Det vil blant annet si at de legger hovedvekten på organisering og interne ressurser framfor teknologiske spørsmål. Vi bygger på dette når vi understreker at opplæring, vedvarende intern markedsføring og ikke minst vedlikehold av intranettet er sentrale momenter for en bedrift som vil dra full nytte av investeringen.

NMS Synergy nomineres til WWW Cup 98 som en framtidsrettet og hensiktsmessig intranett-løsning tilpasset aktuelle norske forhold, som kombinerer tjenester og utvikling med eksisterende standarder og egenutviklede moduler.

Til toppen