FINTECH

Investerer 3,5 mill. i oppstartselskaper de håper skal gi dem fremtidens forsikringsteknologi

Nylig lanserte Tryg prosjektet Xplore. Etter tre måneder med gruppearbeid og utvelgelse håper forsikringsselskapet å sitte igjen med 5-10 oppstartsselskaper som skal gi dem fremtidens teknologi innen forsikring.

Digitale hoder: Den norske nylanseringen Tryg Xplore er inspirert av The Camp som er samlokalisert med hovedkvarteret til danske Tryg i Ballerup utenfor København.
Digitale hoder: Den norske nylanseringen Tryg Xplore er inspirert av The Camp som er samlokalisert med hovedkvarteret til danske Tryg i Ballerup utenfor København. Foto: The Camp

Henter inn eksterne entreprenører: - Det ligger noen store utfordringer foran oss – Vi ønsker å eksperimentere og få til noe vi kan bruke i utvikling av tjenestetilbudet

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.