Isabelle Ringnes og Equality Check ansetter seks

Får med seg en fullstack-utvikler og fem andre ferske ansikter.

Isabelle Ringnes og Equality Check ansetter seks
Nye ansikter hos Equality Check. Fra venstre: Iver Skjervum-Karlsen, Anders Holm Sommerhein, Samina Ansari, Marie Louise Sunde, Therese Blom, Baptiste Ringot, Lars Magnus Oksnes, Linn Tvede, Isabelle Ringnes Foto: Equality Check

Equality Check er et selskap som jobber for likestilling særlig innenfor teknologi. De har blant annet laget en nettside der ansatte kan vurdere hvor likestilt arbeidsplassen deres er.