ISO avviste samtlige OOXML-anker

Alt er nå klart for å utgi Office Open XML-formatene som en internasjonal standard.

ISO avviste samtlige OOXML-anker

Alt er nå klart for å utgi Office Open XML-formatene som en internasjonal standard.

Etter avstemmingen om å gjøre Microsofts Office Open XML-formater til internasjonale ISO/IEC-standarder i vår, leverte Brasil, India, Sør-Afrika og Venezuela hver sin anke. Ankene inneholdt til dels sterke innvendinger mot den raske behandlingsprosessen som ble benyttet.

    Les også:

Dette førte til at utgivelsen av ISO/IEC DIS 29500, Information technology – Office Open XML formats ble lagt på is.

Men fredag i forrige uke publiserte ISO en pressemelding hvor det går fram at de tekniske styrene i ISO og IEC (International Electrotechnical Commission) har gitt klarsignal for utgivelse av Office Office XML-formatene som ISO/IEC International Standard. Ingen av ankene oppnådde den nødvendige støtte i ISO Technical Management Board og IEC Standardization Management Board, det vil si fra 2/3 av styremedlemmene.

Ifølge ISO/IEC-reglene kan utgivelsesprosessen av DIS 29500 som en internasjonal standard nå fortsette. Det er ventet at dette vil skje innen noen få uker, etter den endelige gjennomgangen av dokumentet.

ISO medgir at prosessen med å gjøre OOXML til en ISO/IEC-standard har ført til betydelig debatt knyttet til både tekniske og prosedyremessig spørsmål. Det oppgis at erfaringene fra denne prosessen vil være viktig for ISO og IEC og deres respektive nasjonale organer og komiteer i forbindelse med deres arbeid for å forbedre fremgangsmåter og prosedyrer for utvikling av standarder.

Til toppen