IT-Akademiet i alvorlig pengetrøbbel

Storannonsøren IT-Akademiet er i pengeknipe, til tross for en emisjon på 11,5 millioner kroner i januar. Permitteringer har vært en av de kortsiktige løsningene.

Storannonsøren IT-Akademiet er i pengeknipe, til tross for en emisjon på 11,5 millioner kroner i januar. Permitteringer har vært en av de kortsiktige løsningene.

I fjor markedsførte IT-Akademiet merkenavnet for 15,5 millioner kroner i brutto annonsepriser, ifølge ACNielsen Reklame-Statistikk. Og det var bare i tradisjonelle medier, inkludert hyppige sponsorater på TV.

I tillegg til å være den mest villige aktøren til å bruke reklamekroner blant norske utdanningsinstitusjoner i fjor, har IT-Akademiet siden oppstarten vært en storannonsør på Internett. I løpet av få år har utdanningsselskapet med sine utradisjonelle undervisningsmetoder greid å bygge seg opp til å bli en viktig utfordrer til de tradisjonelle universitetene og høyskolene.

Men satsingen har kostet, spesielt i en periode hvor internettfeberen har kjølnet og IT ikke lenger er et naturlig førstevalg blant ungdom og unge voksne. I tillegg til å betale mye for å markedsføre seg, har Akademiet også til dels merket at mange, blant andre studenter, ikke lenger har like mye penger og er like gode betalere.

En emisjon mot de eksisterende aksjonærene i januar i år løste den umiddelbare krisen i IT-Akademiet. Da fikk selskapet inn 11,5 millioner kroner fra blant andre Norsk Vekst og Moss-investoren Widar Salbuvik. Salbuvik er blant annet kjent for være blant Kjell Inge Røkkes opprinnelig utvalgte til Kværner-styret (kom imidleretid ikke inn). Dessuten har han investert i flere spennende oppstartselskaper og sitter som nestleder i det statlige investeringsselskapet der Tormod Hermansen er styreformann.

Inntil oktober i fjor satt Salbuvik som styreformann i IT-Akademiet, da tok Fredrik Thorne over jobben. Etter hvert som problemene har tårnet seg opp i morselskapet, som heter Norsk Dataopplæring, anslår Thorne at han i dag jobber over 150 timer i måneden for å finne løsninger, ikke minst på den stramme likviditeten i selskapet.

For 4-5 uker siden permitterte selskapet fire personer, inkludert den profilerte markedssjefen Jorunn Røed. I tillegg sa én ansatt opp sin stilling. Dermed er det ti personer igjen på det sentrale kjedekontoret per i dag.

Etter det digi.no forstår har det vært vurdert å sende en konkursbegjæring allerede denne uken, men det vil Thorne ikke bekrefte.

- Nei, jeg vil absolutt ikke gjøre det. Vi har ikke tenkt å gi opp. Høsten ser bra ut når det gjelder antall studenter. Hadde jeg ikke sett en positiv høst, hadde det vært ekstremt tungt å jobbe med å finne en løsning for selskapet, sier han.

Thorne sier han ble hentet inn i høst for å hjelpe til med å selge mindre enheter rundt omkring i landet til lokale drivere og bidra i forbindelse med en restruktureringsprosess.

- Vi har lykkes med mange elementer for å løse situasjonen, andre har ikke gått i boks ennå. Vi er fortsatt både deleier og 100 prosent eier i flere av enhetene. Det er stadig endel brikker som skal på plass. Vi vurderer situasjonen, også overfor styret, med jevne mellomrom, sier han og sier han er programforpliktet til å være optimistisk.

- Det er mye positivt som skjer. Jeg er optimist.

Til toppen