IT-bedrifter tilbyr igjen trainee-plasser

IKT-Norge har utviklet et trainee-program som skal skape et nettverk for unge talenter.

IKT-Norge har utviklet et trainee-program som skal skape et nettverk for unge talenter.

Etter dotcom-døden har IT-bedriftene fokusert på erfarne konsulenter som kan gi direkte fakturerbare timer. Bransjen har vært preget av kutt på kutt, og trainee-stillinger har nærmest vært fraværende.

Nå har pendelen endelig begynt å snu og IT-bransjens eget organ, IKT-Norge skal lede et omfattende trainee-prosjekt for syv IT-selskaper.

IKT-Norge lanserer høsten 2005 et felles program for traineer ansatt i noen av landets ledende IKT-bedrifter. Programmet skal skape et nettverk for unge talenter som ønsker en karriere innen en av Norges mest fremtidsrettede og spennende næringer.

Både EDB Business Partner, Visma, Serve, HP, Ementor og Geodata tilbyr fra høsten 2005 trainee-plasser til unge, nyutdannede kandidater.

Traineene ansettes og arbeider i den enkelte bedrift og følger et opplærings- og oppfølgingsprogram tilrettelagt av bedriften de er ansatt i. I tillegg deltar traineene i et fellesprogram der de knytter kontakt med traineer på tvers av ulike bedrifter og lærer en større norsk IKT-næring bedre å kjenne.

IKT-traineene deltar fra september 2005 til mai 2006 i et 10 dagers program fordelt på seks samlinger.

Målet er videreutvikling av den enkelte deltagers ressurser og å formidle et bredere bilde av IKT-næringen – dens sammensetting, verdiskaping og virksomhetsområder.

Til toppen