IT-bransjen samlet bak Rosing

Når Rosing-prisene deles ut den 24. november, står IT-mediene og de tre største organisasjonene i IT-bransjen for første gang samlet bak en felles prisutdeling.

Når Rosing-prisene deles ut den 24. november, står IT-mediene og de tre største organisasjonene i IT-bransjen for første gang samlet bak en felles prisutdeling.

Få bransjer er så flinke til å hedre seg selv som IT-bransjen. Det er nok å nevne digi.no-prisen, Computerworlds Gullmus, Gulltaggen, Sølvtaggen, og Kapital Data og PC Worlds årlige priser. Men bransjen modnes og er blitt mer voksen, og mange har sett behovet for å samle seg om et stort arrangement, fremfor en rekke små.

- Bransjepriser er viktig og betyr mye for den enkelte aktør, men i IT-bransjen er det kanskje for mye av det gode. Vi har et villnis av ulike priser som deles ut til produkter, virksomheter og enkeltpersoner. Tiden er moden for en konsolidering, og ingen arena er bedre egnet enn den nøytrale Dataforeningen, sier Truls Berg, foreningens leder.

- Rosing er et verdig arrangement som vi støttet også i 2002, sier Paul Chaffey i Abelia i en pressemelding.

- Det finnes ingen mer betydningsfull utmerkelse en kunnskapsbedrift kan få i Norge i dag, og med 15 Rosing-priser er det få av våre medlemsbedrifter som ikke er aktuelle for en eller flere av prisene, legger han til.

- Verdiskapningen i norsk IT-bransje er formidabel, og Rosing synliggjør på en flott måte at vi faktisk er Norges tredje største næring, sier generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge.

- Vi i IKT-Norge er strålende fornøyd med at vi nå får et samarbeid på tvers av organisatoriske skillelinjer for å gjøre Rosing til en markering som hele bransjen kan samles om.

Dataforeningen har ca 12.000 IT-profesjonelle over hele landet som medlemmer. IKT-Norge og Abelia organiserer leverandørene i bransjen, og representerer brorparten av verdiskapningen i norsk IT-bransje med til sammen mange hundre medlemsbedrifter.

Også bransjemediene Computerworld Norge og digi.no har signalisert at de ønsker å stille seg bak en felles pris. Begge dropper dermed sine respektive priser Gullmusa og digi.no-prisen, for heller å satse på et samarbeid med Dataforeningen om Rosing-prisene.

En egen pressejury skal kåre vinnere av tre nyopprettede priser for årets produkt, årets IT-navn og årets IT-bedrift. Denne juryen består av journalister og redaktører fra Finansavisen, Teknisk Ukeblad, Teleavisen, CIO Business Standard, digi.no, ITavisen Business, Kapital og Computerworld Norge.

Rosing-prisene skal være en stimulans til de mange dyktige aktørene innen utvikling av teknologi og løsninger for kunnskapssamfunnet. Nylig åpnet nettstedet www.rosing.net, hvor alle som mener at de har gjort seg fortjent til en av de høythengende Rosing-prisene kan melde sitt kandidatur.

Det utpekes i år Rosing-vinnere i 15 klasser, og samtlige får den karakteristiske ROSING-statuetten til odel og eie. I tillegg til syv ordinære Rosing-priser (Kreativitetsprisen, Anvenderprisen, Brukervennlighetsprisen, Kompetanseprisen, Språkprisen, Studentprisen, og eNorge-prisen) deler en egen pressejury ut tre priser til årets IT-produkt, IT-virksomhet og IT-person, mens en annen spesialjury deler ut de nyopprettede Internettprisene for beste ebusiness, underholdning, nyheter og informasjon. Rosing-akademiet velger vinneren av Hedersprisen.

Rosing har i år fire hovedsponsorer: Microsoft, Telenor, IBM og SuperOffice.

Til toppen