IT-bransjen venter dårligste lønnsoppgjør på 25 år

Det blir reallønnsnedgang, viser IKT-Norges beregninger.

IT-bransjen venter dårligste lønnsoppgjør på 25 år
Penger Bilde: Scanpix

Årets lønnvekst i bransjen blir mager. Vi havner klart under frontfagets 2,4 prosent. Det forteller sjeføkonom Roger Schjerva i IKT-Norge.

Prisveksten er anslått til 2,5 prosent. Alt under dette er reallønnsnedgang, altså at ansatte i praksis får mindre å rutte med.

Bransjeorganisasjonen har innhentet svar fra hundre medlemsbedrifter, som representerer 12.000 ansatte i næringen.

Svekket kjøpekraft

Tallknuser Schjerva og bransjeorganisasjonen har bearbeidede tall, som er sammenstilt med andre tilgjengelige lønnsopplysninger. De gir følgende prognose fordelt på to kategorier:

Ingeniører og teknologiansatte kan vente seg en lønnsvekst på 2,2 prosent. Økonomi- og markedsføringsansatte kan vente seg en lønnsvekst på 2,1 prosent.

Det er første gang IKT-Norge gjør akkurat denne øvelsen, slik at de ikke har sammenlignbare tall fra tidligere. Dersom dette blir fasiten er det duket for det magreste lønnsoppgjøret for norske IKT-ansatte på svært lang tid.

Sjeføkonomen er tidligere statssekretær i Finansdepartementet. Han regner med at flere næringer vil havne under 2,5 prosent i år. Men påpeker at det har ikke IKT-næringen gjort på over en generasjon.

– Da må vi tilbake til begynnelsen av 1990-tallet og finanskrisen den gangen, sier Roger Schjerva.

EL & IT legger til grunn et ordinært oppgjør

El & IT-forbundet har registrert prognosen fra IKT-Norge.

– Nå er vi midt i årets lønnsoppgjør. Det er ikke høye forventninger i noen bransjer, men vi legger til grunn et relativt ordinært lønnsoppgjør også i IKT-bransjen med utgangspunkt i frontfagets 2,4 prosent. Lønnsdannelsen er også veldig forskjellig i de enkelte bedriftene, så 2,4 prosent vil være et gjennomsnittstall. Oppgjørene må ha basis i bedriftenes økonomiske situasjon, sier forbundsleder Jan Olav Andersen til digi.no.

Tror det snur neste år

Venter det magreste lønnoppgjøret siden tidlig på 90-tallet: IKT-Norges sjeføkonom Roger Schjerva.
IKT-Norge har i mange år advart mot kritisk mangel på teknologikompetanse i Norge, senest i fjor høst. Sett i lys av denne mangelen kan mager gjennomsnittelig lønnsvekst fremstå som underlig.

Men dette er bare en midlertidig korrigering, tror Schjerva.

– Det er et høyt lønnsnivå i norsk IKT-næring. Høyere enn i andre næringer. Det har også vært en sterk lønnsvekst over mange år. Da er det naturlig med en korrigering. Det vil ikke være særlig ofte at lønnsveksten vår ligger under andre næringer, men i år er det slik.

En faktor som kan gi et skjevt bilde er at noen av de store virksomhetene, som veier tungt i statistikken, ifølge Schjerva er inne i en omstillingsfase.

– Ser man nærmere på statistikken er det mange små selskaper som har veldig høy lønnsvekst.

For det er store forskjeller i bransjen, vedgår Schjerva overfor digi.no.

– Vi har selskaper som i år regner med over 10 prosent lønnsvekst. Noen rapporterer at de kommer til å gi null. Det vi kom fram til når vi ser bransjen under ett, og veier antall ansatte er at det blir litt lavere enn frontfaget. Dersom vi regner med anslaget til vekst i konsumprisindeksen på 2,5 prosent, så blir det reallønnsnedgang, sier han.

Selv om lønnsveksten i snitt later til å bli mager, hvis prognosene skulle stemme, så kan dette bidra til å styrke konkurransekraften for mange norske teknologibedrifter, som operererer i et internasjonalt marked.

Svekket kronekurs, lavere lønnsvekst og lavere selskapsbeskatning er tre forhold han trekker fram. Regjeringen har i år senket selskapsskatten fra 27 prosent til 25 prosent. Til neste år skal den senkes ytterligere til 23 prosent.

– Med disse faktorene ligger det an til god vekst i IKT-næringen framover, tror Schjerva.