IT-byen Steinkjer sliter

Det er i alle fall konklusjonen fra Adresseavisen, som hevder 30 millioner og 30 måneders arbeid har ført til minus to arbeidsplasser i det som skulle bli et IT-sentrum i landet.

IT-byen Steinkjer har fått rundt 30 millioner i tilskudd for å omstille seg til å bli en ordentlig IT-by. På 30 måneder har det ført til to arbeidsplasser mindre enn da de startet, skriver Adresseavisen i dag.

Tallene er basert på en ringerunde til de selskapene som har vært involvert i omstillingsarbeidet. Avisen har vært i kontakt med alle bedrifter i byen som har utskilte funksjoner innen IT. En rekke bedrifter er blitt etablert, men siden 1999 har disse altså ikke, samlet sett, bidratt til den omfattende sysselsetting man ble forespeilet.

Steinkjer næringsselskap, som leder omstillingsprosessen, opererer med helt andre tall enn Adressa, men avisen sier dette er fordi næringsselskapet har tatt med etableringen av åtte callsentre, der medarbeidere uten spesifikk IT-kunnskap sitter og tar imot telefoner og bedriver kundeservice.

En ting er at disse senterne er resultatet av intern omplassering av medarbeidere, en annen er at slike kundestøttesentre ikke faller inn under definisjonen av en IT-bedrift.

Næringslivet i byen uttaler seg i dag kritisk til flere deler av arbeidet, og DataPower-gründer Jan Helge Lillebo er en av dem.

Ett av prosjektene som kritiseres er Campus Sannan, der områder ved den gamle militærleiren skulle omskapes til et teknologisenter med plass til 2000 IT-arbeidere.

- Prosjektet Campus Sannan er dessverre nokså betegnende for omstillingsarbeidet i Steinkjer. Prosjektledelsen gikk ut og lanserte planene, uten å ha forankret dem overhode blant folk i byen som faktisk satt med idéer. Det kunne synes som de rett og slett ikke våget å teste ut sin hypotese, sier Lillebo.

Andre næringslivsledere i Bygdenes by kritiserer prosjektet for tungvinthet og byråkratisk struktur.

Til toppen