IT-folk har mest hjemmekontor - stresser mindre og jobber mer

Fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor gir økt trivsel. Her er IT-bransjen på topp, ifølge ny undersøkelse.

IT-folk har mest hjemmekontor - stresser mindre og jobber mer
Mari Holm Ingelsrud er forsker ved Oslomet og har sett på undersøkelsen som viser at hjemmekontor virker positivt på trivselen. Foto: Sonja Balci/OsloMet

Den ferske, årlige undersøkelsen Arbeidslivsbarometeret som Arbeidsforskningsinstituttet ved Oslomet utfører på vegne av YS viser at flere har hjemmekontor, og det liker de.