IT gjør norske elever flinkere

Virtuell læringsplattform har gitt positive resultater i norsk skole, viser en ny undersøkelse.

Virtuell læringsplattform har gitt positive resultater i norsk skole, viser en ny undersøkelse.

Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) har lagt fram en ambisiøs femårsplan, som forespeiler at Norge skal være best på digital kompetanse innen 2008.

    Les også:

Til tross for store satsninger på IKT og bredbånd i skolen, er det i dag mange som stiller spørsmål om dette gir bedre læring. Nå mener programvareselskapet Fronter å ha klare bevis gjennom en undersøkelse foretatt i mai og juni mot 4.000 elever fra hele landet.

Fronter har designet en virtuell læringsplattform (LMS) som er et intranett for lærere og elever. Plattformen legger til rette for kommunikasjon, kursadministrasjon og fagstoff. Brukerne logger seg inn med brukernavn og passord via web og møter der en digital versjon av skolen.

Læringsplattformen kan brukes til e-post, innleveringer, diskusjoner, ta prøver, lese meldinger, lagre filer og bruk av kalender. Lærerne på sin side får resultater og statistikk, kan rette prøver og innleveringer fra elever, føre fravær og publisere læringsmateriell. Enkelte skoler gir også foreldre innlogging til læringsplattformen, som gir dem bedre innsikt i skolehverdagen og deres eget barns arbeid.

Dette viser undersøkelsen:

  • To av tre elever synes skolearbeidet er mer interessant med virtuell læringsplattform. Lærerne er enda mer optimistisk, der nesten 90 prosent er enige.
  • Seks av ti elever mener der får undervisningen bedre tilpasset sine individuelle behov.
  • Tre av fire lærere og elever vil bruke plattformen i flere fag.
  • To av tre lærere bruker plattformen hver dag.
  • 95 prosent av elevene har hjemme PC tilknyttet Internett.

Regjeringen har i tillegg definert digital kompetanse som en av fem basiskomponenter som norsk skole skal ivareta og formidle i Stortingsmelding nr. 30: «Kultur for læring».

Stortingsmeldingen gir anbefaling om at samtlige skoler får bredbåndstilgang med LMS (læringsplattform) med mulighet til å utveksle faglige ressurser med andre skoler og arbeids-, nærings og samfunnsliv.

Til toppen