IT-investeringene vokser mer i u-land

En ny undersøkelse sponset av Nasdaq avslører at veksten i investeringer i IT-sektoren vokser høyere i såkalte "emerging markets" sammenlignet med USA og Europa.

Det er World Information Technology and Services Alliance (WITSA) som slår fast av veksten i IT-investeringer er to til tre ganger høyere i utviklingsland sammenlignet med allerede utviklede land som for eksempel USA.

- Grunnen til at Nasdaq sponset undersøkelsen er at vi mente at IT-sektorens muligheter til å transformere lands økonomier utenfor USA og Europa er betydelig undervurdert, sier Alfred Berkely, styreformann i Nasdaq i en pressemelding.

Mens verden under ett viser en vekst på syv prosent på IT-investeringer, er investeringene betydelig høyere i Midt-Østen, Afrika og Stillehavsregionen i Asia der veksten er på nesten 20 prosent. Latin-Amerika har en vekst på 13 prosent. Vietnam er det landet med høyest vekst på nærmere 35 prosent.

Undersøkelsen dekker 55 land og mer enn 98 prosent av all forbruk på IT verden over. Undersøkelsen antar at totale investeringer på IT vil beløpe seg til 30 billioner norske kroner i 2004.

Til toppen