IT-jentene holder seg til høgskolene

Jentene utgjør 50 prosent av studentene på informatikkstudet ved både Høgskolen i Østfold og på Rena. Dette er prosenter universitetene og ingeniørutdanningene bare kan drømme om.

Ved Høgskolen i Østfold er det i studieåret 1997/98 nøyaktig like mange jenter som gutter som studerer informatikk på første året. Dette er en dobling fra året før og dekan Børre Stenseth ved avdeling for informatikk og automasjon, er godt fornøyd med utviklingen.

- Vi har gått aktivt ut og markedsført utdanningen, og dette er en positiv utvikling, sier han. Til sammenlikning har ingeniørutdanningen i Sarpsborg syv prosent jenter i studieåret 97/98. Stenseth tror opptakskriteriene er avgjørende. Ved opptak til informatikkstudiet kreves det generell studiekompetanse, mens det for ingeniørutdanning i data kreves fordypning i matematikk og fysikk.

Stenseth mener den lave jenteandelen på dataingeniørstudiet skyldes bortvelgelse av realfag i den videregående skolen.

- Her kommer jentene skjevt ut, konstaterer Stenseth. - Det er rett og slett for få jenter som tar realfag og som dermed får flere valgmuligheter videre. Dersom jenteandelen som tar de viktige realfagene blir større, ville vi hatt noen å fylle studieplassene med, sier han. Stenseth forteller at de i Østfold har begynt rekrutteringsarbeidet allerede på ungdomsskolenivå for å få flere jenter til å velge realfag.

På Rena mangler de heller ikke kvinnelige informatikkstudenter.

- Vi har ikke sett noe behov for å gå ut med ekstra markedsføring overfor jenter, forteller studieleder Egil Evensen ved seksjon for informatikk. På det toårige informatikkstudiet er halvparten av studentene jenter og det har det vært de siste årene. Evensen tror dette skyldes at studiet ikke inneholder fullt så tunge programmeringsfag som på universitetene.

- På Rena tilbys studieretningene distribuert multimedia og systemarbeid som fordypningsstudier, og dette er retninger som også appellerer til jenter, sier Evensen.

I Molde tilbys forskjellige retninger av informatikkstudier over tre år. Arne Løkketangen, studieleder ved Institutt for informatikk ved Høgskolen i Molde, forteller at de har en jenteandel på rundt 33 prosent ved informatikkstudiene.

- Vi har ikke hatt så mange jenter på mange år, forteller Løkketangen. Han tror antall jenter vil være minst like høyt neste år. Løkketangen peker på at jentene i større grad velger retninger som kombinerer informatikk med økonomi enn matematikk. Samtidig er han bekymret over en generell mangel på realfaglig tankegang blant både gutter og jenter.

- Dette har endret seg i løpet av de siste ti årene, sier han. Studiet har ikke krav om fordypning i fysikk og matematikk fra videregående, men Løkketangen skulle ønske det var et krav. - Når studentene ikke har en realfaglig forankring, blir det vanskeligere å gjennomføre studiet, sier han.

Ved Høgskolen i Molde har jentene betydelig høyere strykprosent og frafall enn guttene, noe som bekymrer de ansatte.

- Vårt største problem er å holde på jentene utover førsteårsstudiet, sier Løkketangen.


Høgskolen i Agder tilbyr et treårig studium i informatikk og matematikk. Studiet er universitetsrettet og inneholder mer matematikk enn andre informatikkstudier. Det avspeiler seg i antall jenter som velger utdannelsen, her en andelen jenter 20 prosent. Flertallet av disse befinner seg i første år.

- Her har vi klart å rekruttere kvinnelige lærere med både doktorgrad og høyere utdanning innen informatikk, sier dekan Leif Storsletten ved avdeling for realfag. Han tror dette er viktig for å få kvinnelige rollemodeller i faget. Dette mener også Høgskolen i Østfold. Der utlyser de nå en undervisningsstilling innen informatikk hvor de håper spesielt på å få kvinnelige søkere.

Til toppen