IT-BRANSJEN

IT-lønningene stiger mer enn snittet. Men det er store lønnsforskjeller på IT-yrkene

Siden 2016 har lønnsveksten til brukerstøtte-ansatte vært mer enn dobbelt så høy som lønnsveksten til systemadministratorer.

Den prosentvise lønnsveksten til IT-ansatte er større enn den gjennomsnittlige lønnsveksten i samfunnet. Men det er store forskjeller mellom ulike IT-yrker, både på lønninger og lønnsvekst.
Den prosentvise lønnsveksten til IT-ansatte er større enn den gjennomsnittlige lønnsveksten i samfunnet. Men det er store forskjeller mellom ulike IT-yrker, både på lønninger og lønnsvekst. Illustrasjonsfoto: Karoly Arvai/Reuters/NTB
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

SSBs årlige lønnsstatistikk viser at veksten i gjennomsnittlig månedslønn for de med IT-yrker i Norge var på 12,6 prosent fra 2016 til 2020. Totalt var lønnsveksten på 11,7 prosent for alle jobber i denne perioden.

SSB understreker at den store økningen i antall arbeidstakere med IT-yrker kan ha påvirket lønnsveksten for denne gruppen fordi økt mangel på en yrkesgruppe bidra til høyere lønnsvekst for denne gruppen.

Den gjennomsnittlige månedslønna for IT-yrker var 57.994 kroner i 2020, opp fra 51.741 kroner i 2016. SSB-tallene viser imidlertid at det er store forskjeller på både lønningene og lønnsutviklingen i de ulike IT-yrkene.

Systemanalytikere tjener mest

Ser vi bort fra ledere av IKT-enheter, som topper lønnsstatistikken klart, er det systemanalytikere og -arkitekter, sikkerhetsanalytikere og programvareutviklere som har de høyeste lønningene blant IT-ansatte.

Nederst finner vi brukerstøtte og tele- og IKT-installatører. Brukerstøtte er imidlertid den yrkesgruppen som har hatt høyest lønnsvekst, med 16,3 prosent fra 2016 til 2020. Installatørene, derimot, har den nest laveste lønnsøkningen i perioden, med åtte prosent.

Bare systemadministratorene har hatt lavere lønnsvekst, med sin økning på 7,8 prosent. Denne yrkesgruppen har imidlertid en gjennomsnittlig månedslønn som er nesten 20.000 kroner høyere (56.330 kroner) enn installatørenes (36.650 kroner).

Lønnstallene fra SSB viser at mange IT-ansatte har hatt en bedre  lønnsutvikling enn mange av sine nærmeste kolleger.

SSB påpeker nemlig at yrkesfeltene akademiske yrker og høyskoleyrker, der mange av IT-yrkene inngår, hadde en vekst i månedslønnen på henholdsvis 10,7 prosent og 11,5 prosent. Altså hadde de med IT-yrker høyere lønnsvekst på mer enn ett prosentpoeng sammenlignet med begge disse gruppene.

Les også

Slik har IT-lønningene økt

Tabellen nedenfor viser lønnsutviklingen for ulike IT-yrker mellom 2016 og 2020, og hvor stor lønnsøkningen har vært i prosent gjennom hele perioden.

IT-yrker med månedslønn i årene: 2016 2017 2018 2019 2020 Økning i prosent
Ledere av IKT-enheter 72260 73960 76540 78750 81590 12,9
Systemanalytikere/-arkitekter 58140 59630 61340 63590 64520 11,0
Programvareutviklere 55450 56580 58630 60460 62110 12,0
Nett- og multimedieutviklere 47150 46310 48660 50870 51580   9,4
Applikasjonsprogrammerere 51870 55060 54630 57120 59420 14,6
Andre programvare- og applikasjonsutviklere 55040 56550 58820 60810 62350 13,3
Databasedesignere og -administratorer 53090 54430 56740 59710 59440 12,0
Systemadministratorer 52250 53270 53770 55010 56330   7,8
Sikkerhetsanalytikere mv. 56630 57590 59510 61510 63530 12,2
Driftsteknikere, IKT 48370 49540 51140 52620 53990 11,6
Brukerstøtte, IKT 40920 42100 44060 46570 47590  16,3
Nettverks- og systemteknikere, IKT 50630 53840 54670 56510 57880  14,3
Internett-teknikere 48650 49810 51970 53740 54940 12,9
Tele- og IKT-installatører 33920 34370 34920 36300 36650    8,0
Snitt alle yrkesgrupper 51741 53074 54671 56684 57994 12,1

I tabellen er tallet for den prosentvise snittøkningen i lønn for alle yrkesgruppene (12,1 %) lavere enn tallet SSB bruker (12,6 %). Det skyldes at SSBs utregning også tar hensyn til at det er ulikt antall arbeidstakere i de forskjellige yrkesgruppene, slik at lønnsveksten i en yrkesgruppe med mange lønnsmottakere påvirker gjennomsnittstallet mer enn lønnsveksten i en yrkesgruppe med få lønnsmottakere.

Den reelle veksten i gjennomsnittlig månedslønn for alle med IT-yrker var altså på 12,6 prosent fra 2016 til 2020.

Les også

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.