IT-utdanningen er den nye oljeutdanningen

Bedriftene jakter på IT-studenter på samme måte som de en gang kapret petroleumsstudenter i Stavanger. 

IT-utdanningen er den nye oljeutdanningen
Mari Håland er masterstudent i Computer Science ved Universitetet i Stavanger. Foto: Daniel Barati

Masterstudent Mari Håland fulgte magefølelsen og valgte IT-studier da «oljå» var på topp og alle snakket om outsourcing.

Håland valgte å studere IT-fag ved Universitetet i Stavanger, og tar nå en master i computer science. Og der opplever studentene det samme som petroleumsstudentene opplevde for noen år siden: Bedriftene ansetter dem før de er ferdige.

Det er to ulike mastere i IT ved UiS, og det er særlig computer science-studentene som er etterspurt. En stor andel av femteårsstudentene har allerede fått jobb.

Fikk jobb i Bouvet som fjerdeårsstudent

Mari Håland har fått jobb i konsulentselskapet Bouvet nå mens hun går fjerdeåret. Hun forteller at hun har fått en deltidsjobb med fleksibel arbeidstid frem til oppgaven er levert våren 2019.  Etterpå skal hun jobbe fulltid i Bouvet.

– Vi er et par i klassen som har fått den typen jobb, sier hun.

Hun valgte IT-utdanningen til tross for at det var oljeutdanning som ga høyest inntekt.

– Det var kanskje ikke det som var det mest populære. Det var jo mer olja som var i fokus, og det var mye snakk om outsourcing. Men jeg syntes dette var mye mer spennende, så jeg tenkte at «det ordner seg vel». For meg var det viktigere å gjøre noe spennende enn å tjene så mye penger som de gjorde i olja, sier Håland.

Flere sier at jobbinnhold er viktig

Hun er ikke alene om å tenke sånn. Teknas arbeidsmarkedsundersøkelse fra februar, der 665 medlemmer som leverte mastergraden sin i 2017 svarte, konkluderer med at de unge er mer opptatt av fag enn lønn ved valg av jobb. 79 prosent svarer at arbeidsoppgaver er viktig, og 63 prosent krysser av for at lønn er viktig.

I samme undersøkelse svarer også 93 prosent av IKT-studentene at de er i jobb fem måneder etter ferdig utdannelse.  Til sammenligning er det bare 70 prosent av Tekna-medlemmene som har spesialisert seg i petroleumsrelaterte fag som svarer det samme.

Oljeselskap i kantina første skoledag

Simen Walmestad Tofteberg er leder for interesseorganisasjonen for sivilingeniørstudentene i informasjonsteknologi ved Universitetet i Stavanger.

– Jeg har gått fem år i Stavanger. Første skoledag gikk oljeselskapene inn i kantina og tok tak i studentene. Til og med jeg ble spurt om å komme på intervju den første uka. Men nå ser du på karrieredagene at det er IT-bedriftene som kommer for å rekruttere. 

Det er ISI som arrangerer bedriftspresentasjoner for studentene. Under et slikt treff fikk Simen et speedintervju, ble invitert til intervju hos bedriften uka etter, og nå har han fått jobb hos konsulentselskapet Acando i Oslo. Der starter han til høsten.

Da Tofteberg valgte master i automatisering, tenkte han at han regnet med å få en jobb.

– Jeg tenkte at skal vi ha konkurransedyktig produksjon i Norge, må vi automatisere.

Flere søkere til IT-studiene

Tom Ryen, instituttleder ved Institutt for data- og elektroteknologi ved UiS, ser at IT-bedrifter er veldig interessert i hva instituttet gjør.

– Det virker som det bedriftene er interessert i, er Data Science, som blant annet handler om å hente ut informasjon fra store datamengder. Robotisering og automatisering er de også veldig interessert i, sier Ryen.

Instituttet utvider med en ny masterretning i Data Science og flere plasser på både bachelor- og masternivå. Nå øker interessen blant søkerne også. Selv om antall studieplasser har økt med 50 prosent de siste to årene, har antallet søkere per plass også økt.

– Ved Universitetet i Stavanger har vi en fordel ved å ha et stort næringsliv rett utenfor stuedøra. Et godt samarbeid med samfunn og næringsliv er noe som vi drar nytte av og som vil prege våre studier framover, sier Ryen.

93 prosent av de nyudannede i jobb

Av it-studentene som ble ferdig med utdannelsen sin på våren i fjor hadde 93 prosent sikret seg jobb innen fem måneder. Det er på nivå med bygg- og anlegg-studentene. Andelen har økt gradvis de siste årene.

I den andre enden har andelen nyutdannede innen geofag som går raskt ut i jobb falt fra 78 prosent i 2015 til 70 prosent i fjor.

Drøyt 80 prosent av it-studentene i 2017-avgangskullet fikk jobb før studieslutt. 

;