Iterated i forlik

Den gamle samarbeidsavtalen mellom Iterated og MCI etterlot seg en rekke uløste spørsmål knyttet til teknologi som selskapene utviklet sammen. Selskapene har nå blitt enige og MCI har fått en opsjon på å kjøpe ti prosent av Iterated til fem dollar aksjen.

Iterated og MCI hadde et samarbeid på utviklingen av komprimeringsteknologi hvor Iterated fikk betalt for sitt arbeid av MCI.

Samarbeidet bel avsluttet i fjerde kvartal 1997, hvorpå Iterated mistet majoriteten av sine inntekter.

Nå har også de to selskapene blitt enige om rettighetene til teknologien som ble utviklet i samarbeidsperioden, og vi har fått en indikasjon på hvor mye den teknologien kan være verdt.

Ifølge en melding til Oslo Børs har de to selskapene inngått et forlik som tillater begge parter å markedsføre produkter som tar i bruk avansert billedbehandlings-programvare som ble utviklet under samarbeidet mellom MCI og Iterated fra 1994.

Iterated har fått retten til å eie patenterte oppfinnelser som skyldes MCIs bruk av Iterateds teknologi. Det er ikke knyttet begrensninger til Iterateds markedsføringsrettigheter på teknologien.

Som en del av avtalen har MCI fått rettigheter til å kjøpe inntil ti prosent av Iterateds aksjer for fem dollar aksjen (tilsvarer 38 kroner).

Iterated ble sist omsatt til kroner 12,50.

Til toppen