Jenter og ny skole viktigst for ungt IT-forum

Ungdommens IT-forum er ikke beskjedene og ønsker seg ny skole uten datasaler og timeplan. Samtidig ønsker de seg datasaler kun for jenter.

Forumet som består av tretten ungdommer i alderen 15 til 20 år har vært aggressive og dekket mange områder. De sier også selv at de heller ikke ønsket å begrense seg, et naturlig valg ettersom deres oppdrag ikke var å opprette konkrete praktiske løsninger men komme med forslag. Gjennom å presentere ungdommens syn på IT-utviklingen skulle de også stimulere til debatt.

Med et utgangspunkt i "lik rett til nett" har ungdommens IT-forum skrevet en rapport som tar for seg ønsker, ideer og forslag til den fremtidige satsningen på informasjonsteknologi i Norge.

Globaliseringsproblemer, IT-opplæring, viktige satsningsområder - med fokus på grupper som jenter og funksjonshemmede -, geografisk spredning og tilgjengelighet, IT og fritid og opprettelsen av et ungdomsnett er temaer som blir diskutert i rapporten.

Rapporten etterlyser en rundere skole og mener at den må tilpasses den nye teknologien. Heidi Austlid ser liten nytte i å pugge lister med norske konger og argumenterer for at datateknologien gjør det mere praktisk at lærer og elev i større grad likestilles.

- Lærerens rolle bør være mere som koordinator, veileder og verdiskaper, sier hun.

Forumet argumenterer for en skole uten timeplan og uten datasaler og mener at datamaskinen må være en naturlig del av alle fag og ikke begrenses av tider og rom.

Samtidig blir det foreslått egne datasaler for jenter, noe som virker merkelig i og med at de ønsker å avskaffe datasalene.

- I fremtiden, eller kanskje allerede nå på barneskolestadiet er det ønskelig å avskaffe datasalen. Data må høre til i all undervisning. Når det gjelder opprettelsen av datasaler for jenter er dette i større grad tiltenkt de litt eldre jentene, kanskje på høyskole- eller universitetsnivå som idag ikke har mye erfaring med data og derfor kan bli holdt tilbake av guttene, forklarer Austlid til digi.no.

- Jenter må lære seg å bløffe til seg kunnskaper - noe gutter er veldig flinke til, legger hun til for å undersreke at ikke alle gutter er så flinke på data og andre ting som de ofte gir uttrykk for.

Hun er klar over at slike tiltak selfølgelig vil koste penger, men mener at å ikke gjøre noe vil være mye mere kostbart for samfunnet.

I global sammenheng har forumet også diskuterert spørsmålet om miljø og tilgjengelighet. For å verne miljøet ønsker de gjenbruksordninger samt stimulere til en økt bruk av elektroniske overføringer av informasjon med mål om mindre papirforbruk. De anbefaler at de verdensomspennende datasamlingene må være tilgjengelig for allmennheten i alle land, og i så måte, i hvert fall ikke forstørre informasjonskløften mellom de forskjellige samfunn.

Ungdommens IT-forum sin rapport blir å finne på forumets nettsted i løpet av kort tid (se lenke i margen til høyre).

Til toppen