Jobber du med digitale tjenester? Ny oversikt samler det viktigste du må vite om person- og forbrukervern 

Skal forebygge bruk av tvilsomme forretningsmetoder og gjøre det lettere for utviklere, markedsførere og tilbydere av digitale tjeneste å følge loven.

Jobber du med digitale tjenester? Ny oversikt samler det viktigste du må vite om person- og forbrukervern 
– Nå er det om å gjøre å vinne grunnen tilbake, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet om forretningsmodeller som utnytter forbrukernes persondata i strid med reglene. Her fra presentasjon av ny veileder for forbrukervern og personvern på Tøyen torsdag 13. februar 2020. Foto: Heidi Sævold

Digitale tjenester med forretningsmodeller som helt eller delvis går ut på å tjene penger på
forbrukeres data, har blitt vanlig i den digitale økonomien. Personopplysninger har kommersiell verdi ved at de kan brukes for bedre å forstå forbrukeres interesser og handlingsmønster.