Jobber på spreng for å sikre data

Mens redningsmannskapene gjør det de kan for å begrense de menneskelige tap som følge av de grusomme terrorangrepene på Manhattan, jobber næringslivet på spreng for å redde de enorme mengdene med data som er selve navlestrengen i informasjonsøkonomien (FOTO: Scanpix).

Det er ikke uten grunn at selskaper som Cisco og Microsoft gir nødhjelp - det være seg i form av kontanter og hjelpemidler - til terrorutsatte New York. Foruten det rent medmenneskelige aspektet, som sikkert veier tyngst, er nok både Cisco, Microsoft og andre selskaper ekstra motivert til å hjelpe de terror-rammede for snarest mulig å få USAs økonomiske hjul til å rulle igjen. For det er helt avgjørende at USA så raskt som mulig får avsluttet det møysommelige arbeidet det er å gjenfinne, redde og lagre virksomhetskritiske data som ble helt eller delvis ødelagt i terroranslagene mot Twin Towers. Mye av disse dataene er selve livsnerven for enkeltselskaper og også for store deler av den generelle informasjonsøkonomien.


Gang etter gang har opptakene rullet over TV-skjermen: To Boeing 767-fly skjærer gjennom hvert sitt Twin Tower i World Trade Center som om bygningene skulle være gjort av papir. I minuttene etterpå oversvømmes gatene på Manhattan med vrakrester og papirdokumenter fra det som før huset et av verdens største arkiver.

All informasjon som forsvinner fra ødelagte PC-er og papirer som brenner opp eller flyr ut gjennom knuste vinduer denne forferdelige septemberdagen kan aldri rekonstrueres, men svært mye kan likevel reddes. Ifølge Wall Street Journal hadde mange av leietakerne i World Trade Center avanserte arkiv- og backup-løsninger, blant annet ble innholdet på mange datamaskiner speilet til maskiner som befant seg på helt andre steder i USA.

Likevel er amerikanske backup-firmaer forsiktige med å love en rask og fullstendig dataredningsoperasjon.

Og som vanlig knytter det seg størst usikkerhet til den menneskelige faktor: Det store spørsmålet er i hvilken grad de rammede bedriftene var velsignet med gode nok programmerere, systemadministratorer, datasjefer og andre IT-ansatte som forutså og garderte seg for de aller verste scenarier for driftsavbrudd.

- De fleste av våre kunder har flere kopier av sine data både innomhus og på helt andre steder enn på kontoret, sier toppsjef Jim Simmons i SunGard Business Continuity and Internet Services, til Wall Street Journal.

Simmons forteller til avisen at hans selskap hadde hele 68 kunder som ble berørt av tirsdagens terrorangrep, og 14 av disse kundene iverksatte konsernomspennende katastrofeplaner som også omfatter gjenfinning og gjenoppretting av data.

Datalagringsekspertene i EMC Corporation opplyser å ha hatt omlag 25 kunder med utstyr i World Trade Center, pluss en seks-syv kunder i områder like ved katastrofeområdet.

Ifølge Wall Street Journal hadde nesten samtlige store selskaper som holdt til i Twin Towers datavedlikehold og back-up-systemer på helt andre steder enn på Manhattan, deriblant i Iowa, Texas, og Florida. De fleste hadde full speiling av bedriftens databaser.

Likevel er det slik at mange selskaper velger å ta back-up bare på deler av sine systemer og ikke på absolutt alt.

Et meglerhus vil nok sørge for å ha flere kopier av finansielle transaksjoner, men stiller ofte ikke like strenge krav for (mange)dobbel lagring av virksomhetens epost-systemer eller andre kommunikasjonsløsninger.

Datalagringsselskaper Wall Street Journal har snakket med, opplyser at mange kunder på nedre Manhattan fremdeles prøver å finne ut av hva slags informasjon som kun var lagret på kontorplassen, og hva (og hvordan) som eventuelt ble sikkerhetskopiert og arkivert.

Bill Miller, teknologisjef i StorageNetworks Inc, føler seg imidlertid trygg på at finansielle data som er direkte benyttet i verdenshandelen er tatt godt vare på.

- Dette er likevel en helt ekstraordinær situasjon, vi snakker om en katastrofe ingen kunne være helt forberedt på. I dette tilfellet kan du gjenfinne og gjenskape data, men du har jo ingen arbeidsplass å gå til, sier han til avisen.

Sanjay Kumar i Computer Associates International Inc heller også kaldt vann i blodet på de som måtte tro at nær sagt alle data kan gjenskapes: - Enkelte data som brukes til å drive USAs private næringsliv er kun uformelt lagret på ansattes personlige datamaskiner. Dette er de minst sikkerhetskopierte enhetene, sier Kumar til Wall Street Journal.


Det betyr altså at selv om de rent finansielle dataene for de fleste er godt sikret, så er mange etablerte sosiale og virksomhetskritiske prosesser som faktisk gjør at en bedrift hevder seg i konkurransen, delvis ødelagt for mange av de terror-rammede bedriftene.

Til toppen