Jubler over forslag om IT arbeidsinnvandring

IKT-Norge sjef Per Morten Hoff jubler over Bjarne Håkon Hanssens forslag til arbeids-innvandring.

IKT-næringen har stort behov for kvalifisert IT arbeidskraft, og Norge klarer ikke å dekke behovet. IT-bransjen sliter nå med å tiltrekke seg de beste hodene.

Arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssens utspill om å øke arbeidsinnvandringen for høykompetent arbeidskraft til Norge, er derfor god musikk for IKT-Norge sjef Per Morten Hoff.

Men Hoff peker på at det ikke hjelper å øke kvotene hvis vi ikke også forenkler skjemaveldet rundt myndighetens behandling av arbeidstillatelser.

Hanssen lanserer i dagens utgave av Dagsavisen en «Grønt-kort»-ordning som i USA eller en poengordning som i Canada som mulige modeller for Norge.

Hoff mener dette er spennende tanker som både kan øke antallet og redusere behandlingstiden.

– Vi må innse at vi deltar i en global konkurranse om å tiltrekke oss de beste hodene. Dette er en fundamentalt ny måte å tenke på i norsk innvandringdebatt og det er bra, sier Hoff.

Han foreslår også at vi bør se nærmere på de modellene Sverige og Danmark har lagt opp til når det gjelder skatteincentiver for utenlandsk arbeidskraft. Sverige har blant annet en modell der man ikke betaler skatt de 186 første dagene. Etter 186 betaler man skatt for hele perioden. I Danmark har utenlandsk arbeidskraft nedsatt skatt til 25 prosent de første 3 årene.

IKT-Norge mener det særlig er tre forhold som er viktige for å få til en økt innvandring:

  1. Det må etableres en reell «fasttrack» med redusert behandlingstid for søknad om arbeidstillatelse.
  2. Samordningen mellom UDI, politiet, utestasjonene og ligningsmyndigheten må styrkes betraktelig og det må sikres en respons- og behandlingsgaranti. Og samordningsmyndigheten bør ligge hos UDI.
  3. Skatteincentiver for utenlands arbeidskraft.
  4. Konsernansatte fritatt for arbeidstilatelse.
  5. Webtjeneste på engelsk for å bidstå personer på vei til Norge
  6. Mulighet for dobbelt statsborgerskap.
  7. «Invest-in»-kontorer i utlandet for å tiltrekke seg investeringer, hovedkontorer og spesialister.

- Vi tar gjerne imot utfordringen fra Bjarne Håkon Hanssen om å bli med på utformingen av en nasjonal strategi for betydelig økt arbeidsinnvandring. – IKT-næringen er internasjonal av karakter og har både stort behov for dette, men også god kompetanse på å operere på tvers av landegrenser, sier han.

Til toppen