JupiterMMXI: - Norske annonsepriser på nett er lave

Reklameanalytiker Staffan Engdegård i Jupiter MMXI sier at nordiske annonsepriser på Internett er noen av de laveste i Europa. Han tror det største prisraset nå er over, selv om prisene fortsatt kommer til å synke de nærmeste månedene.

Svenske Staffan Engdegård er reklameanalytiker for Jupiter MMXI Europe.

I forrige uke slapp Jupiter tall for at prisene på nettannonsering har droppet som en stein over hele Europa de siste månedene. En reduksjon på 30 prosent på gjennomsnittpris siden juni i fjor forteller om et presset marked med stort tilbud av annonseplasser på de ulike nettstedene.

Engdegård opplyser til digitoday.no at prisene i Norden er blant de laveste i Europa, mens prisene i land som Storbritannia og syd i Europa er mye høyere. Et mer modent marked i Norden med stort tilbud om ledige annonseplasser har ført til sterkt prispress.

- Vi tror at størstedelen av raset nå har skjedd og at det vil være mindre nedgang siste halvår. Første halvdel av fjoråret var jo eksepsjonelt når det gjelder annonseomsetning og våre tall for i år sammenligner med den spesielle perioden, sier Engdegård.

Han spår at prispresset kommer til å avta mot slutten av året.

Annonseanalytikeren sitter selv i London og kan følge det britiske nettmarkedet på nært hold.

- Det britiske markedet har lenge hatt et høyt prisnivå, opplyser han og mener at det er avgjørende hva markedslederne gjør. Han nevner den største danske portalen Jubii som et eksempel på en aktør som bidro til å dra ned prisnivået i Danmark for en tid tilbake.

Jupiter skriver i pressemeldingen, som kom i forrige uke, at de flinkeste medierådgiverne og formidlerne nå vil kunne forhandle seg til bedre nettopriser (pris etter rabatter og provisjoner) enn det som estimatene til Jupiter viser.

Jupiter samler tallene sine på basis av intervjuer med ansvarlige hos europeiske nettsteder og tall fra medieformidlerne. Det er nettotall som de publiserer.

- Det er klart det er et tøft internettmarked akkurat nå, med mye tilbud og ekstra annonseplass. Etterspørselen går ikke så mye på rekkevidde, men er mer målgruppeorientert og sofistikert fra annonsørenes side, mener analytikeren som hevder at annonsørene nå har alle muligheter til å få det som de vil.

- Annonsørenes dominerende posisjon i kjøpers marked gir dem mulighet til å endre på prisdynamikken; de vil i økende grad kunne kreve avtaler som verdsetter targetting av annonsekampanjene i stedet for tradisjonelt for annonsevisninger på bred basis, mener han, Engdegård nevner stikkord som målgruppeorientering og mer sofistikerte annonsører.

Han tror at et uttrykk som Return On Investment (ROI) nå vil komme bedre til sin rett i et marked hvor de som etterspør sitter med tømmene.

Det innebærer at konkrete resultater som klikk på annonser, medlemsrekruttering og kjøp får mer å si i evalueringen av annonsekampanjene.

Engdedård mener at prisene på nye annonseformat - som skyskrapere og liknende - også faller ganske raskt. Han tror likevel ikke prispresset automatisk innebærer en nedgang i annonseomsetningen totalt sett.

- Lavere priser betyr ikke nødvendigvis mindre annonsekjøp, mener annonseanalytikeren.

Det som imidlertid vil gå tregere, men stadig fremover, er de tradisjonelle annonsørenes inntreden på internettarenaen.

- De tradisjonelle annonsørene er i ferd med å lære Internett som medium. De er absolutt på vei, men jeg kan ikke se at de i løpet av kort tid vil plukke opp den fallende fakkelen etter dotcom-selskapene.

Jupiter driver i disse dager med en undersøkelse blant tradisjonelle annonsører som både annonserer online og ikke gjør det. Engdegård viser til at en fjerdel av disse mener reklameprisene på nettet er for høye, men samtidig kommer ikke pris øverst på listen over faktorer de er opptatt av når de først har bestemt seg for å annonsere på Internett.

Til toppen