Jus-ekspert kaller ICANN partisk

En ekspert i Internett-lovgivning mener ICANN er partisk i domenekonflikter. Ved å undersøke 3400 saker forsterker han kritikken som lenge har eksistert omkring domenesakene.

Måten ICANN velger ut meklere til å behandle domenekonflikter påvirker utfallet i negativ retning for domeneeiere og i positiv retning for såkalte domeneokkupanter.

Det er konklusjonen i en rapport fra jus-ekspert Michael Geist ved Universitetet i Ottawa. Han har, sammen med fem jusstudenter, undersøkt 3400 saker fra de 20 månedene UDRP - Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - ICANNs meklingsprosedyre for domenekonflikter, har vært i funksjon.

Flere andre aktører har kritisert avgjørelsene under UDRP, og Geists rapport underbygger påstandene om at varemerkeinnehavere som klager med bakgrunn i regelverket får medhold i en overveldende majoritet av sakene, skriver Newsbytes.

FNs World Intellectual Property Organization (WIPO) har tatt seg av 58 prosent av ICANNs UDRP-saker. WIPOS meklere har dømt i varemerkeinnehavers favør hele 82,2 prosent av gangene.

Nordhordaland herredsrett ga tidligere denne uken Sony, som varemerkeholder for Playstation2, medhold på alle punkter i saken mot bergenseren Stefan Hilt. Det er bare en av domenekonfliktene i Norge i det siste. Geists rapport, kalt "Fair.com? An Examination of the allegations of systematic unfairness in the UDRP" fant også at det USA-baserte National Arbitration Forum, som har tatt seg av størsteparten av de resterende sakene - tilsammen 34 prosent - gir varemerkeinnehaverne medhold i 82,9 prosent av tilfellene.


Hvis klageren ber WIPO eller NAF velge bare én mekler, vinner varemerkeholder i mer enn 80 prosent av tilfellene. Men hvis klager eller innklaget velger å bruke sin rett til å ha tre paneldeltagere, så velger de en hver, mens meklingsorganisasjonen velger en, gjerne etter forslag fra begge sider i konflikten.

I disse tilfellene er vinnersjansen for varemerkeholderen, som ofte er et stort selskap, redusert til "bare" 60 prosent.

En nærmere undersøkelse av paneldeltagerne viser også at 53 prosent av NAFs 966 enkeltmekler-saker ble foretatt av et utvalg på bare seks personer. Og de travleste meklerne har en tendens til å dømme i varemerkeholdernes favør.

Samtidig sier Geist at de paneldeltagerne som anses å være vennligsinnet overfor innklagede domeneeiere, knapt har fått en eneste sak i fanget.

NAFs ivrigste mekler, James Carmody, har gitt varemerkeholderne medhold i 95,7 prosent av alle saker han har dømt. Bare seks ganger har domeneeieren vunnet. Alle de fem ivrigste meklerne har funnet i varemerkehavers favør i mer enn 90 prosent av tilfellene, ifølge rapporten.

Rapporten kan leses i sin helhet på nettsidene til universitetet i Ottawa: Fair.com? An Examination of the allegations of systematic unfairness in the UDRP

I tillegg er det mulig å følge de enkelte paneldeltakernes beslutninger på Geist-teamets nylanserte nettsted UDRPinfo.com.

Til toppen