- Kall det gjerne en fartsdump

I Computer Reseller News skriver Peter Jackson fra Intraware Inc. at Netscape ikke er i ferd med å forlise, men bare passerer en fartsdump. I dette leserinnlegget utdyper markedssjef Thomas Hagelid i Nocom Norge Jacksons artikkel.

"

1997-tallene er imidlertid klare. Netscape Communications taper 115 millioner dollar. Hva er årsaken?

Netscape har siden starten av 1996 kommunisert at deres fokus er bedriftsmarkedet. Netscape legger ned store ressurser på utvikling av Netscape SuiteSpot – Netscapes "back-end" plattform. For å øke sitt moment i bedriftsmarkedet, kjøper Netscape i 1997 Kiva Software. Dette er begge oppkjøp som er betydelige for Netscape, og har direkte innvirkning på resultatet. I tillegg til disse oppkjøpene kommer en nesten uunngåelig svikt i browsersalget, og knallhardt prispress på servere. Dette er årsaken.

Det har vært skrevet mye om browserkrigen. Mange mennesker med mange meninger har ytret seg i media, og IT-pressen har fulgt målingene med skarpe blikk. Jeg oppsummerer med at det største ankepunktet mot Netscape har vært at browseren har kostet penger. Skal vi ta browserkrigen videre nå, la oss fokusere på funksjonalitet.

Tar vi nettopp funksjonalitet litt videre, og beveger oss fra person til bedrift, er det helt andre ting enn en browser vi snakker om. Flere store norske konsern baserer i dag sine katalogtjenester på Netscape – Netscape Directory Server og LDAP. Bedrifter som ser på løsninger for intern og ekstern kommunikasjon velger Netscapes e-mail løsning – Netscape Messaging Server. Utvikling av avanserte intra- og ekstranett-løsninger baseres på Netscape SuiteSpot. Netscape SuiteSpot anses i dag å være en de ledende produktene innen gruppevare. Netscape tilbyr nå med Kivas applikasjonsservere, et solid konsept for trelags-applikasjoner i nettverksmiljø.

Det som gjør Netscape unik med disse produktene, er plattformuavhengighet. Netscape kjører i dag på ulike Unix-plattformer, NT 3.x og 4.x og NetWare. Det paradoksale her, er at Netscape faktisk driver NT-salg for Microsoft gjennom en betydelig omsetning av SuiteSpot for Windows NT.

Mange analytikere mener Netscapes siste trekk med å distribuere kildekoden til Communicator er svært klokt. Hvorfor? Netscape leverer i dag plattform – hvis vi ser bort fra klienten. En plattform som Netscape SuiteSpot er i seg selv ikke spesielt interessant, det er heller hvilke unike muligheter denne plattformen i dag er alene om å kunne tilby som er interessant. Det må altså utvikles noe på denne plattformen. Utviklerne må på banen for å bygge løsningene, - og det er utviklerne som nå er sentrale for Netscape.

Kildekoden frigis. Utviklere verden over kan nå gripe fatt i koden for å utvikle sine egne skreddersydde løsninger basert på Netscape klient-teknologi. Hva skjer så? Jo – utviklerne vil også se mulighetene som ligger i back-end" - produktet Netscape SuiteSpot. Resultatet er intranett og ekstranett basert 100% på Netscape teknologi.

I februar '98 inngikk Netscape og Sybase en strategisk allianse. Vi vet at Sybase har et godt markedsmoment blant systemutviklere verden over. 4 GL-verktøyet PowerBuilder har etablert seg som et populært verktøy innen tradisjonell klient/tjener utvikling. Sybase har også fulgt utviklingen blant utviklere verden over, og tilbyr i dag et meget godt utviklingsmiljø for utvikling av web-baserte klient/tjener applikasjoner. Netscape og Sybase kombinerer nå Netscape Application Server (tidligere KIVA Enterprise Server) og Sybase PowerSite Enterprise til en kraftig pakke for utviklere.

Netscape har vært gjennom store endringer den siste tiden. Det har vært spekulert mye i om Netscape har evne til overleve endringene. Nå har Netscape passert fartsdumpene, og valgt en adskillig enklere vei å manøvrere på. En vei fri for støy som browserkrig og usikkerhet rundt "back-end" produkter. Klienten er gratis. Netscape SuiteSpot har blitt voksen. Netscape overlever og vokser igjen!

"This was not Titanic, just a large speed bump"

Thomas Hagelid

markedssjef Nocom Norge AS
"

Til toppen