JUSS OG SAMFUNN

Kan ikke pålegges å stoppe ulovlig fildeling

EU-domstolen med oppsiktsvekkende kjennelse.

Harald BrombachHarald BrombachNyhetsleder
24. nov. 2011 - 15:41

EU-domstolen kom i dag med en kjennelse hvor det går fram at nasjonale domstoler i EU ikke kan pålegge internettleverandører å innføre et filtreringssystem for å stoppe ulovlig nedlasting av filer.

Ifølge domstolen strider et slik påbud mot forbudet om å pålegge en internettleverandør en allmenn plikt til overvåking. I tillegg oppfyller det ikke kravet om at avveiningen skal være rimelig mellom opphavsretten på den ene siden og næringsfriheten, retten til beskyttelse av personopplysninger og friheten til å ta imot og spre informasjon, på den andre siden.

Saken stammer opprinnelig fra en tvist mellom den belgiske internettleverandøren Scarlet Extended og den belgiske opphavsrettsorganisajsonen SABAM, som representerer tekstforfattere, komponister og utgivere.

I 2004 konkluderte SABAM med at noen brukere av Scarlets internettjenester hadde lastet ned verk fra SABAMs katalog uten tillatelse og uten å betale avgift. Dette skal ha skjedd via P2P-baserte fildelingsnettverk.

Ordføreren for den belgiske domstolen Tribunal de première instance de Bruxelles påla deretter Scarlett å stoppe krenkelsene av opphavsretten ved å gjøre det umulig for selskapets kunder å sende eller motta musikkfiler ved hjelp av P2P-programvare, dersom filene inneholdt verk i SABAMs registrer. I motsatt fall ville Scarlet bli pålagt tvangsbøter.

Ifølge EU-domstolens pressemelding anket Scarlet denne dommen til Cour d'appel de Bruxelles, samtidig som at det ble hevdet at påbudet ikke var i overensstemmelse med EU-retten, fordi den de facto påla Scarlet en generell forpliktelse om å overvåke utvekslingen av opplysninger i selskapets nettverk, noe som ikke ville være forenlig med direktivet om elektronisk handel eller de grunnleggende rettigheter.

Den belgiske ankedomstolen spurte deretter EU-domstolen om EU-retten gir medlemsstatene mulighet til å la en nasjonal domstol pålegge en tilbyder av internettaksess – på egen regning og uten tidsbegrensning – om å innføre et system for filtrering av elektronisk kommunikasjon for å identifisere utvekslingen av ulovlige, elektroniske filer.

EU-domstolen har nå fastslått at EU-retten hindrer at internettleverandører kan pålegge å innføre et slikt filtreringssystem som berører alle kundene til leverandører.

Domstolen skriver også at beskyttelsen opphavsretten er knesatt i EUs charter om grunnleggende rettigheter, men at det ikke går fram av charteres eller domstolens rettspraksis, at en slik rett er ukrenkelig, og at denne retten må beskyttes uten unntak.

    Les også:

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.