Kanariøyene handler via California

For et år siden lanserte Oracle sin elektroniske markedsplass Exchange. Nå mekler servere i California både mellom lokale aktører på Kanariøyene og mellom skip på verdenshavene.

En elektronisk markedsplass kan beskrives som et nettsted for e-handel med en bestemt nisje av varer og tjenester, og som er innrettet slik at kunder kan velge mellom et stort antall tilbydere.

Markedsplassen tillater ikke bare kontakt. Kundene skal kunne sammenlikne priser, varer og tjenester. Brukerne skal kunne forhandle fram en avtale på stedet, og gjennomføre de transaksjonene som kreves for å fullføre handelen. I noen tilfeller er auksjoner en naturlig del av den elektroniske markedsplassen.

- Markedsplassproduktet Oracle Exchange er noe vi startet med for tolv til fjorten måneder siden, sier Sergio Giacoletto som leder Oracles virksomhet i Europa, Midtøsten og Afrika.

- I vårt område har det vært en stor suksess. I dag kan vi vise til markedsplasser i så forskjellige land som Dubai, Sør-Afrika, Norge, Spania, Estland og Israel. Jeg vil tro at vi har flere markedsplasser og større virksomhet enn noen av våre konkurrenter.

Men hvor er markedsplassene egentlig? Exchange er en driftet tjeneste. Det Giacoletto viser til når han snakker om markedsplasser i ulike land, er at organisasjonen som innehar plassen har en bestemt geografisk tilhørighet. Fysisk sett befinner alle serverne seg hos Oracle i California.

- Dette er ikke noe prinsipp, forklarer Kjetil Grøttum i Oracle Norge.

- Det kan godt tenkes at en Exchange-tjeneste kan flyttes til en server nærmere innehaveren. Det kan også tenkes at Exchange selges som produkt til den som vil stå for en bestemt markedsplass. Men i denne tidlige fasen har Exchange blitt utformet og utviklet underveis, og det har vært hensiktsmessig å tilby den som driftet tjeneste på servere der vi har samlet kompetanse og ekspertise.

Denne modellen har også gjort det mulig å opprette store funksjonelle markedsplasser på svært kort tid. Det typiske, fra man starter med å forklare hva man vil ha, til tjenesten er oppe, er ifølge Giacoletto tretti til femti dager.

Den norske tjenesten som er opprettet med Exchange, formidler havnetjenester til skip over hele verden.

Markedsplassen "på" Kanariøyene - Canarymarket.com - ble kunngjort i går. Den er en døgnåpen innkjøpstjeneste for øygruppens små og mellomstore bedrifter for varer innen turisme, transport og teknologi, og drives av organisasjonen Comunidad Canaria. Den reduserer tiden det tar å gjennomføre innkjøp, og gjør det enklere for aktørene å dra nytte av spesielle regler som gjelder for øygruppen. Markedsplassen tilbyr dem tjenester knyttet til auksjoner, opprettelse og oppdatering av varekataloger, betalingsformidling og så videre, med grensesnitt mot bedriftenes egne økonomisystemer.

Prognosen spår at Canarymarket.com vil formidle varer og tjenester verdt over 3,7 milliarder kroner årlig innen 2005. Man tenker seg at konseptet kan spres til andre øygrupper, blant annet Azorene.

En annen nylig kunngjort Exchange-basert markedsplass er foodstrading.com til franske AMI (Agro Marchés Internationaux). Her dreier det seg om kjøp og salg av sjømat , frukt og grønnsaker, med spesielle funksjoner slik at produsentene kan tilpasse sine leveranser etter forholdene på de lokale mottakene, og slik at alle varer kan spores hele veien fra produsent til konsument.

- Markedsplasser kan være globale, nasjonale eller regionale, sier Giacoletto. - Exchange bekrefter den aktuelle tendensen at programvare er i ferd med å bli en tjeneste.

Giacoletto presiserer at Oracle legger lisensmodellen til grunn for sin fortjeneste fra Exchange.

- Vi tilbyr evighetslisenser, eller lisenser bundet til perioder på ett, to eller fire år. Det kan sammenliknes med leasing av biler. Vi anbefaler ikke mindre enn to år.

Alternativet til lisensmodellen er at driftsselskapet tar en andel av hver formidlet transaksjon. Giacoletto mener transaksjonsmodellen motvirker det langsiktige utviklingspotensialet i elektroniske markedsplasser, nemlig stadig bedre verdiøkende tjenester. Han viser til det mislykkede markedsplassamarbeidet mellom Intel og SAP, der forretningsideen nettopp var å ta seg betalt per transaksjon.

Til toppen