Kartverket frigir adressedata

IT-bransjen bekymret for at de små ikke skal slippe til.

Kartverket frigir adressedata
Ferske adressedata skal gjøre det enklere å oppdatere blant annet kartsystemer for å finne frem til rett sted. Bilde: NTB scanpix

Fra 1. juni kan du gjøre oppslag mot eiendomsregisteret og hente ut dagsferske adressedata.

Siste oppdatering i fjor åpnet for nedlasting fire ganger årlig fra den såkalte matrikkelen - mot et gebyr. Når en kommune oppdaterer nye gateadresser, kan du fra i sommer koble det mot kartsystemer etter noen få sekunder- uten gebyr.

Dette er den siste av flere frislipp i tråd med strategien om at fritt tilgjengelige offentlige data vil bidra til økt verdiskaping.

Åpner ikke alt

Selve matrikkelen inneholder langt mer informasjon enn adresser, men her har Kartverket valgt å skjerme en del data.

Det betyr blant annet at du ikke får vite hvem som bor på en adresse eller hvem som eier bygningsmassen.

Det er bare selve adressen og dens geografiske posisjon i maskinlesbar form som frigis.

Fersk informasjon

– Vi tror at tilgang på gratis adressedata på nett vil åpne for mange nye og smarte løsninger. Nå kan for eksempel transportselskaper og ambulansetjeneste få de siste oppdaterte dataene, så de slipper å bruke gamle kart der det kanskje mangler en ny vei, illustrerer kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

I denne heter det også at frislippet åpner for at tjenestetilbydere av for eksempel GPS- og bilnavigasjonssystemer nå vil kunne søke direkte mot Kartverkets oppdaterte adresseregister.

Les også: Kartverket – ett år etter dataslippet

Direktør for næringsutvikling Liv Freihow, IKT Norge.

Bekymret

I dag er det i hovedsak kun Posten Norge, Statistisk sentralbyrå, AMK-sentraler, Folkeregisteret og profesjonelle leverandører navigasjonssystemer som henter ut adressedata.

Hos IKT Norge er holdningen at denne informasjonen kan være råstoff til nye tjenester og dermed verdiskaping for langt flere og private aktører.

– Dette er en anerkjennelse av at det ligger store verdier i eiendomsdata, og ikke bare i kartdata isolert, mener Liv Freihow, direktør for næringsutviking.

Hun er imidlertid noe bekymret.

– Nå må ikke Kartverket selv bruke ressurser på å utvikle nye tjenester. Her skal private aktører få mulighet til å gjøre innovasjoner, men de vil ha problemer med å konkurrere med en stor og offentlig finansiert aktør.

Hackaton

Frislippet 1. juni betyr at det skjer i tide til at dataene kan benyttes i konkurransen i konkurransen og hackathonet #hack4no helgen etter.

Her samler Kartverket og Difi programmerere, utviklere, designere og idemakere for å konkurrere om hvem som kan ”hacke” sammen den beste ideen til en løsning basert på åpne datasett.

Hensikten er å gi forvaltningen nyttige tilbakemeldinger om datasett, formater og grensesnitt.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.