Katastrofevarsel på SMS

Tyske mobilbrukere skal teste et system for katastrofevarsling via SMS. Ved å lenke tradisjonelle varslingssystemer med moderne mobilteknologi skal Tyskland stå bedre rustet mot terrorisme og katastrofer.

Tyske mobilbrukere skal teste et system for katastrofevarsling via SMS. Ved å lenke tradisjonelle varslingssystemer med moderne mobilteknologi skal Tyskland stå bedre rustet mot terrorisme og katastrofer.

Det tyske innenriksdepartementet setter nå igang tester som skal bedre sikkerheten og sivilforsvaret via SMS. Testingen er allerede igang, skriver The Guardian.

Systemet skal integreres med et satelittbasert katastrofevarslingssystem som ble innviet for få dager siden, som ett av flere tiltak for å bedre offentlig sikkerhet i kjølvannet av terrorangrepene på USA.
Satellittsystemet er satt opp for å formidle advarsler fra det nasjonale krisesenteret til lokale myndigheter, radiostasjoner, sykehus og lignende. Systemet, som skal sørge for at informasjonen ikke bruker mer enn 20 sekunder på å nå frem til mottageren, har vært planlagt i mange år, men implementeringen ble raskt aksellerert etter angrepene på USA.


Myndighetene håper en eventuell fremtidig SMS-integrasjon vil gjøre detmulig å varsle alle som kan bli berørt av terroraksjoner, naturkatastrofer eller andre alvorlige hendelser, iløpet av sekunder.

En talsperson for innenriksdepartementet avviser overfor Guardian at systemet kan skape panikk. Ideen er å få ut viktig og grundig informasjon så fort som mulig.

Til toppen