KDL: - Dette høres bra ut

Generalsekretær i Kontor og Datateknisk Landsforbund (KDL), Per Morten Hoff, mener den nye regjeringens tiltredelseserklæring er et skritt i riktig retning. - Vi føler at den nye regjeringen plasserer IT på den politiske agenda, sier Hoff.

Hoff peker på tre hovedpunkter som gjør at han mener den nye regjeringen prioriterer IT høyere enn den sittende regjeringen.

- Det koordinerende IT-ansvaret flyttes til Nærings og handelsdepartementet, en satser mer på opplæring og bruk av data i skolen - med beskjed om at en varsler et minstemål for utstyr, og at en varsler et sterkere fokus på IT i høyere utdanning.

Hoff mener at den påtroppende regjeringens tiltredelseserklæring er mye hyggeligere lesning enn regjeringen Jaglands forslag til statsbudsjett som ble lagt fram i går

- Vi ser at det skal gjøres mye politikk før intensjonene i erklæringen gjennomføres, men vi som har jobbet i ti år med å sette IT på den politiske agenda, føler at vi nå har nådd fram.

Hoff sier at bransjen tar erklæringen for god fisk, men legger til at den nye regjeringen nok vil få flere formaninger fra IT-bransjen.

- Vi skal presse hardt på og gå den nye regjeringen etter i sømmene, lover Hoff.

Til toppen