Kina kunne banket USA i rom-krig

En romkonflikt mellom Kina og USA kunne ført til at USA fikk bank. Og det fordi Kina var villige til å betale mer for hjelp fra kommersielle satellitter, konkluderer USAs forsvar, Star Wars-avdelingen.

En romkonflikt mellom Kina og USA kunne ført til at USA fikk bank. Og det fordi Kina var villige til å betale mer for hjelp fra kommersielle satellitter, konkluderer USAs forsvar, Star Wars-avdelingen.

Kina kunne fått overtaket i en romkrig med USA, det er en av få nogenlunde klare konklusjoner etter at USAs luftforsvar har spilt ferdig sitt første romkrigsspill.

Washington Post var tilstede i bunkersen da lag Blå skulle måle krefter mot lag Rød. Selv om offisielle talspersoner for US Air Force ikke ville innrømme at de konkret tenkte på Kina, så mener avisens representant at det er gode grunner for å tro nettopp det.

Og Kina kunne fått et overtak som bekymret USA, da de tilbød å betale mer for bruken av kommersielle satelitter. 'Blå' ba de kommersielle aktørene om ikke å tilby tjenester til 'Rød', som ønsket å kjøpe opp alle tilgjengelige tjenester for å strupe USAs militære, som er avhengige av disse for mye av sin kommunikasjon.

Men de åtte personene som var satt til å spille kommersielle satellitteiere valgte å opprettholde sine kontrakter med Kina, og dermed ble USAs administrajson 'bekymret og ulykkelig', som Washington Post skriver.

Spill-sjef Robert Hegstrom konkluderte med at tredjepartsleverandører av satellittjenester må bli et prioritert område for CincSpace, som er betegnelsen for U.S. Space Command, commanders-in-chief.

250 deltagere var med i scenarioet, som utspilte seg i 2017 -- på et datanettverk i en bunkers på en fjerntliggende, tungt sikret base øst for Colorado Springs.

Det ble antatt at himmelen vil være tjåkfull av våpen i 2017. Begge lagene hadde tilgang på satellitter av alle slag, også mikrosatellitter som kan krige mot andre satelitter og bakke-til-verdensrom-lasere som kan slå ut optikken på satelittene.

Blått lag ble også utsatt for dataangrep fra de røde, selv om de offisielle talspersonene for krigsscenariet ikke ville snakke så mye om det.

Partene kom aldri i direkte konflikt, men listet seg rundt på randen av krig i fire dager. Hele artikkelen kan leses hos Washington Post

Til toppen