Kinesisk kyber-dissident fikk fem års fengsel

En av de første kineserne som brukte Internett til politisk opposisjon, er nylig dømt til fem års fengsel.

Ifølge opplysninger fra advokat Fan Jun til AFP, ble Huang Qi 9. mai dømt til fem års fengsel for undergraving. Huang ble arrestert og fengslet 3. juni 2000 for politiske ytringer på nettstedet www.6-4tianwang.com. (Nettstedet er stadig løpende oppdatert med opplysninger på kinesisk og engelsk om Huang Qi og andre opposisjonelle. Bildet ovenfor er hentet derfra.)

Huang ble stilt for retten 17. august 2001. Advokat Fan sier at etter lovens krav, skulle kjennelsen vært forkynt samme år.

I tillegg til hans egne synspunkter, besto bevismaterialet mot Huang blant annet av charteret til det forbudte Kinas demokratiske parti, og av andre politiske og religiøse opposisjonelle bevegelser.

Til toppen