Kjent politisk magasin holder med DVD-Jon

Utfallet av Jon Johansen-saken vil være en av de klareste indikasjonene på hvor konflikten mellom oppfinnere og industrien vil gå hen i fremtiden. Det mener TIME Magazine, som ser ut til å holde med DVD-Jon i denne konflikten.

Utfallet av Jon Johansen-saken vil være en av de klareste indikasjonene på hvor konflikten mellom oppfinnere og industrien vil gå hen i fremtiden. Det mener TIME Magazine, som ser ut til å holde med DVD-Jon i denne konflikten.

TIME Magazine har denne uken en større anlagt artikkel om konflikten mellom dataindustrien og innovatørene - vinklet direkte på Jon Lech Johansen og saken om DVD-knekkingen.

Bladet mener Johansen-saken er viktig og ser ut til å ha tatt til seg mange av argumentene fra den siden av bordet som slåss for informasjonsfriheten. Blant annet gjengis uttalelser fra Princeton-professor Edward Felten, som selv har måttet gå i skyttergravene etter å ha forsket på ting mediemogulene helst ikke vil ha forskning på, for eksempel at denne typen saker vanner ut muligheten til å drive dataforskning.

I datamiljøene går diskusjonene gjerne på hva som skal få prioritet - ytringsfrihet eller copyright, som for eksempel når det gjelder den omstridte DMCA-loven, som har ført til endel både absurde og, vil noen si, skremmende konsekvenser. Dette er også innfallsvinkelen til artikkelen i TIME Magazine, som ser ut til å ha tatt med uttalelser fra Økokrim og Motion Picture Association mest for balansens skyld.

Johansens advokat Halvor Manshaus, mener guttungens aktiviteter faller godt innenfor det som tillates gjennom åndsverksloven, nemlig privatkopiering. Nå understreker TIME også at det kommende EU-direktivet om copyright, som blant annet er blittt applaudert av platebransjens yppersteprest Sæmund Fiskvik, kommer til å få alvorlige konsekvenser. Når disse reglene kommer på bordet, blir det enda vanskeligere å forske på sikkerhetsfeil, svakheter i programvare og lignende - bare spør den nederlandske programmereren Niels Ferguson, som valgte å ikke publisere svakheter i et krypto-system fra Intel, nettopp for å unngå at industriens gribber skulle slå ham i hodet med DMCA.

Kritikerne mener EUs direktiv vil gi oss en Europeisk DMCA - tilpasset FNs reglement fra World Intellectual Property Organization.

Johansen fremstilles knapt nok som noen fiende av dataindustrien, slik det hevdes i endel medier idag. Tvert imot ser det ut til at TIME Magazine sympatiserer med både h4X0rz og forskere som ser sine aktiviteter bli vingeklippet av økonomiske interesser.

Les artikkelen og døm selv.

Til toppen