Kjøp eller forsvinn

E-rekruttering er ikke hva det var. Det holder ikke med stillingsannonser. 75 prosent av inntektene vil i fremtiden komme fra såkalte verdiøkende tjenester.

E-rekrutteringsbransjen modnes. Ingen av aktørene tror lenger at de vil overleve med å legge stillingsannonser ut på nettet. Nå er det såkalte verdiøkende tjenester som skal bringe et kobbel av konkurrenter over i positiv inntjening rundt neste årsskifte.

Denne gangen er det Jobline som har trukket konklusjonen om at noe må gjøres for å bringe selskapet lengre inn i personalavdelingene i de større bedriftene. Jobline venter nå positive resultater for hele virksomheten innen første kvartal 2002.

Selskapet annonserte tirsdag at de kjøper bedriften Wideeyes for 40 millioner svenske kroner nettopp med sikte på å utvide servicetilbudet til kundene.

Wideeyes driver såkalt e-rekrutteringsarbeid i UK, Frankrike, Tyskland, Spania, Italia og Sverige. Selskapet har til nå vært i privat eie. Wideeyes tar blant annet med seg en avtale med Telia inn i det nye selskapet.

Totalt har selskapet rundt 5000 bedriftskunder.

I henhold til avtalen med de tidligere eierne kan Jobline velge å gjøre opp kjøpet med betaling i kontanter eller egne aksjer. Kjøpesummen gjøres opp delvis med aksjer til en verdi av euro 1,50 per stykk pluss kontanter. Jobline har frem til den 31.august 2001 med å avgjøre betalingsformen.

Avtalen i seg selv er ventet å være ferdig forhandlet innen første mars.

Jobline kjøper i tillegg til en tradisjonell søketjeneste også en ASP plattform som tilbyr Human Resources software-løsninger for kundene.

Denne ASP-løsningen håndterer intern og ekstern rekruttering for større selskaper i form av automatisert matching, prosjektstyring innen rekruttering og overvåking rekrutteringsarbeid som er outsourcet.

Wideeyes er med 83 ansatte og tilstedeværelse i 26 land på 12 forskjellige språk en av de mindre aktørene i dette markedet. Selskapet har en database med 170,000 registrerte personer og hadde i desember i fjor gjennomsnittlig 48.000 besøkende på sine sider daglig. Totalt vil selskapene ha i underkant av én million (980.000) registrerte søkere.

Det er i første rekke Joblines intensjoner å skalere opp Wideeyes løsninger i alle markedene selskapet nå er representert. Jobline regner selv med at det kan være en overlapp på inntil 34.000 personer i de to databasene.

Oppkjøpet er ifølge ledelsen beregnet å generere positiv cash-flow fra tredje kvartal 2001. De regner med å kunne hente ut synergier både på kostnadssiden og inntektssiden i løpet av året.

Til toppen