Kjøper Dataholding for 15 millioner

Amerikanske Advanced Electronics Support Products (AESP) kjøper opp den norske nettverkspesialisten Dataholding AS. Oppkjøpet er ett ledd i AESPs aggressiv strategi for å erobre det europeiske "connectivity"-markedet

Advanced Electronics Support Products AESP) har gjør sitt inntog på det norske markedet ved å kjøpe opp norske Dataholding. Dataholding som også omfatter nettverksselskapet Jotec, driver i likhet med AESP med såkalte "connectivity" produkter, og oppkjøpet fører dermed til små endringer for den norske bedriften som regner med å omsette for mellom 35 og 40 millioner kroner.

AESP er notert på den amerikanske Nasdaq-børsen og har overfor det amerikanske markedet lagt fram en svært aggressiv ekspansjonsplan. Spesielt i Europa er selskapet på hugget og selskapets amerikanske president, Slav Stain, har ved flere sammenhenger sagt at selskapet vil vokse i regionen ved hjelp av oppkjøp.

Oppkjøpet av Dataholding ble betalt til eierne i Dataholding med 360.000 aksjer i AESP, som til dagens børsverdi har en verdi på 15-16 millioner kroner. AESP har dessuten inngått en avtale med ledelsen i Dataholding som ifølge AESP har bundet seg til å fortsette i sine stillinger i minst 2 år.

Til toppen