Kjør år 2000-test i ferien

I juni tester NTNU om universitets dataanlegg er klare for årtusenskiftet. Tidspunktet er valgt fordi mange ansatte og de fleste studentene har tatt ferie. En idé til etterfølgelse?

Adresseavisen skriver torsdag at klokkene i alt relevant IT-utstyr ved NTNU i juni vil bli stilt fram til 31. desember 1999. Dette gjelder alt fra datamaskiner til heiser og telefonanlegg. Universitet skal så teste utstyret en uke for å se hvordan det oppfører seg. Ledelsen ved universitetet regner ikke med at alt går feilfritt for seg, men øvelsen vil gi gode signaler om hva som vil skje ved tusenårsskiftet.

Spørsmålet man kan stille seg, er om ikke dette er noe alle bedrifter bør gjøre.

De fleste bedrifter har en eller annen form for sommerferie, og selv om ikke virksomheten stopper helt opp alle steder, så har svært mange bedrifter lavere aktivitet i ferieukene enn i resten av året.

Å bruke en eller flere av disse ukene til å teste alt utstyr som kan tenkes ikke å være kompatibelt med tusenårsskiftet, vil trolig være en fornuftig investering for alle som har muligheten.

Verre er det selvsagt for bedrifter som er nødt til å ha full virksomhet hver eneste dag gjennom hele året. Disse må veie ulempen og kostnadene ved å ha redusert drift i en periode for så å få relativt god tid til å rette opp problemene, mot faren for at "ingenting" virker etter 31. desember 1999, og at ingen løsninger er utviklet fordi man ikke har vært klar over hva som ville gå galt.

Slike tiltak løser selvsagt ikke år 2000 problemene, men de skaper en oversikt over hva som må gjøres.

Til toppen